Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101090

Podkovář specialista

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: tváření kovů ve strojírenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Horseshoer
Nadřízené povolání: Podkovář
Příbuzné specializace: Europodkovář,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace zvířete.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Ortopedická úprava a ošetření nebo ortopedické podkování nepravidelných, deformovaných a nemocných kopyt.
 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Poradenská činnost a zaučování podkovářských tovaryšů.
 • Vedení základní evidence úkonů.

CZ-ISCO

 • 72210 - Kováři
 • 7221 - Kováři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kováři (CZ-ISCO 7221)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Kraj Vysočina 28 994 Kč 36 139 Kč 41 581 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 752 Kč 32 541 Kč 43 543 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7221 Kováři 33 847 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7221 Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů http://data.europa.eu/esco/isco/C7221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prachem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Podkovář specialista / podkovářka specialistka (41-040-M)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.4001 Příprava pracoviště 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8091 Podkování zdravých a pravidelných kopyt 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8059 Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8117 Vedení evidence související s podkovářskou praxí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1902 Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1901 Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8088 Klasifikace, úprava nebo podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin a využití koně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3042 Svařování kovů elektrickým obloukem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8201 Úprava a ošetření bosých zdravých a pravidelných kopyt 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3712 Posouzení koně před úpravou bosých kopyt nebo podkováním 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8202 Úprava bosých kopýtek hříbat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8204 Ortopedická opatření pro kopýtka hříbat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8203 Klasifikace, úprava a ošetření nebo podkování nemocných kopyt 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8202 Klasifikace, úprava a ošetření nebo podkování deformovaných kopyt 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.1201 Ruční opracování kovových a plastových podkov 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2986 Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování polotovaru podkovy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8203 Úprava různých typů podkov na pravidelná, nepravidelná kopyta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0005 ergonomie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0035 plemena koní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0036 anatomie, fyziologie, morfologie koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0071 welfare koní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0072 sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0025 patologie distálních částí končetin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0026 klasifikace a charakteristika nepravidelných a nemocných kopyt a paznehtů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.