Typ JP ID
Specializace 30755

Pomocník podkováře

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: tváření kovů ve strojírenství
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Podkovářský tovaryš
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Příbuzné specializace: Pomocný zahradník, Zahradnický dělník, Vazačské práce, Údržba veřejné zeleně, Zemědělský dělník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ošetřování paznehtů hospodářských zvířat.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Předvádění koně v klidu, kroku, klusu.
 • Zvedání a fixace předních i zadních končetin všech věkových kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Broušení pásovou bruskou.
 • Řezání kovů, vrtání.
 • Nýtování podkováků.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Vedení základní evidence úkonů.

CZ-ISCO

 • 92120 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
 • 9212 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Bezpečná fixace koně na určeném místě. 3
Konečná úprava kopyta po podkování - nýtování, dotažení podkovy. 3
Nasazení ohlávky, uzdečky, obnosku. 3
Ohřev podkovy v kovářské výhni. 3
Ohýbání profilových materiálů v ohni. 3
Předvádění koně v klidu, kroku a v klusu. 3
Sejmutí podkovy, očištění kopyta. 3
Svařování v ohni. 3
Úprava podkovy broušením. 3
Úprava podkovy vrtáním - otvory pro šrouby. 3
Zvednutí hrudních a pánevních končetin, jejich fixace při výkonu podkováře. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělské práce 41-51-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce 2357E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pomocník podkováře (41-039-E)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.4001 Příprava pracoviště 2 Nutné
e72.A.2078 Ruční opracování podkovy 3 Nutné
c11.A.8073 Přípravné a dokončovací práce pro podkováře 2 Nutné
c11.A.8089 Základní ošetření kopyta 2 Nutné
c11.A.8001 Zacházení se zvířaty, čištění zvířat 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 2 Nutné
l24._.0005 ergonomie 2 Výhodné
e74._.0051 technologie svařování kovů 2 Výhodné
e74._.0051 technologie svařování kovů 2 Nutné
j18._.0035 plemena koní 2 Výhodné
j18._.0036 anatomie, fyziologie, morfologie koní 2 Výhodné
c11._.0071 welfare koní 2 Výhodné
c11._.0072 sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb 2 Nutné
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 2 Výhodné
i41._.0098 související právní předpisy 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 1
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Tinnitus.
 • Chronické záněty středouší.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.