Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30694

Technik vinohradník a vinař

Technik vinohradník a vinař zajišťuje pěstování révy vinné a následně výrobu vína dle zavedených technologických postupů a další úkony s tímto související.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Wine-grower, Vintner
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování révy vinné.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné a její výsadba.
 • Ošetřování mladých vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Ošetřování plodných vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Obdělávání půdy ve vinicích.
 • Péče o vinohrad a ochrana révy vinné před chorobami a škůdci.
 • Hnojení vinice.
 • Integrovaná produkce a ekologické vinohradnictví.
 • Obsluha strojů a nářadí při péči o vinici a půdu a jejich údržba.
 • Příprava sklizně, sklizeň a zpracování sklizených hroznů.
 • Doprava, příjem a zpracování hroznů révy vinné.
 • Výroba bílých a červených vín.
 • Hodnocení vín.
 • Ošetřování a stabilizace vín.
 • Lahvování vín.
 • Analýza v oblasti zjišťování chorob a vad vína.
 • Výroba šumivých vín a základní znalosti z výroby ostatních vín.
 • Vedení provozní a vinařské evidence a shromažďování údajů o sklizni a prováděných postupech.

CZ-ISCO

 • 31423 - Zahradní technici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31423 Zahradní technici - 32 165 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prachem x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Vinohradnictví 41-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin 4142L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví 4144M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru kvasná technologie 2945M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zahradnictví 4144L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik vinohradník / technička vinohradnice (41-073-M)
 • Technik vinař / technička vinařka (41-074-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.D.3055 Určování chorob a škůdců révy vinné a ochrana proti nim 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.Z.2021 Organizování práce při prezentaci vín a prezentace vín při prodeji 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.3056 Senzorická analýza vad a chorob vína 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3057 Hodnocení vína a organizace soutěží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.B.4003 Seřizování nářadí a strojů při pracích ve vinici a ve sklepě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6027 Lahvování vína, příprava, obsluha a hygiena lahvovací linky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.6028 Stáčení, čiření a filtrace vína 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.6033 Zpracování hroznů a kvašení moštů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7022 Roubování révy vinné, ošetřování roubů a podnoží, stratifikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7023 Péče o révové školky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7024 Ošetřování sazenic révy vinné před výsadbou, technologie výsadby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7025 Řez mladé vinice, ošetřování v 1. – 3. roce, výstavba opěrné konstrukce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7026 Řez révy vinné 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7027 Péče o půdu ve vinici 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.Z.5002 Organizace sklizně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0008 ampelografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0010 zásady a postupy hodnocení vín 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0016 vinohradnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0032 vinařství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0009 choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.