Typ JP ID
Specializace 100945

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Sezónní pracovník v zahradnictví , Pomocný dělník v zahradnictví, Farm labourer
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Příbuzné specializace: Pomocný zahradník, Vazačské práce, Údržba veřejné zeleně, Zemědělský dělník, Pomocník podkováře
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň školkařských výpěstků.
 • Sklizeň ovoce.
 • Sklizeň zeleniny.
 • Výsadba ovocných a okrasných dřevin.
 • Pěstování zeleniny.
 • Základní vazačské práce.
 • Ošetření květin a keřů na trvalém stanovišti.
 • Ošetřování trávníků.

CZ-ISCO

 • 92140 - Pomocní pracovníci v zahradnictví
 • 9214 - Pomocní pracovníci v zahradnictví

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výsadba rostlin v předepsaném sponu. 2
Zalévání rostlin. 2
Příprava záhonu pro výsadbu rostlin ručním nářadím. 2
Ošetření zeleniny ručním nářadím. 2
Sklizeň ovoce. 2
Sklizeň zeleniny. 2
Zhotovení jednoduché dárkové kytice z živých květin. 2
Hrabání listí na travnatých plochách. 2
Odplevelení rostlin v záhonech. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnické práce 41-52-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ruční práce v produkčním zahradnictví (41-004-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.4004 Ošetřování ručního nářadí, údržba zahradnických strojů 1 Nutné
c13.A.6009 Sklizeň zeleniny 1 Nutné
c13.A.6010 Sklizeň ovoce 1 Nutné
c12.B.5009 Zpracování půdy 1 Nutné
c12.A.6041 Odplevelení rostlin 1 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0009 postupy a techniky údržby vegetačních prvků 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.