Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 8656

Technik realizace a údržby zeleně

Technik realizace a údržby zeleně organizuje a řídí práce při provádění méně náročných sadovnických a krajinářských úprav.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik sadových úprav, Arborista, Školkař, Sadovník, Grower, Planter
Nadřízené povolání: Zahradnický technik
Příbuzné specializace: Technik zahradnické výroby, Vedoucí greenkeeper, Technik arborista,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace prací při výsadbě dřevin a živých plotů včetně jejich ošetřování.
 • Zpracování základních projektů sadovnických a krajinářských úprav.
 • Organizace prací při zakládání travnatých ploch včetně jejich ošetřování.
 • Zajišťování sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
 • Zajišťování základních stavebních prácí např. stavba cest, odvodnění terénu apod.
 • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
 • Poradenská činnost v oblasti sadovnictví.
 • Tvorba osazovacích plánů a včetně stanovení nákladů na stavby a úpravy.
 • Vedení provozních záznamů.

CZ-ISCO

 • 31423 - Zahradní technici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31423 Zahradní technici - 32 165 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Duševní zátěž x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnictví 41-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví 4144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička realizace a údržby zeleně (41-126-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha křovinořezu - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.D.8661 Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v sadovnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.7561 Rozpracovávání projektů sadovnických a krajinářských úprav, navrhování menších sadovnických a krajinářských úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.4091 Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.C.3001 Realizace prodeje zahradnických produktů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.B.5021 Řízení a obsluha malotraktorů, sekaček, křovinořezů a jiné drobné zahradnické mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3004 Realizace základních stavebních prací v zahradnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.D.3915 Kontrola výskytu chorob, škůdců a plevele v sadovnických a krajinářských úpravách a posuzování vhodných ochranných opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.Z.1711 Řízení realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav včetně práce s projektovou dokumentací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.2122 Stanovování druhu, typů a množství sazenic, osiva, substrátů a techniky pro realizaci sadovnických úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8112 Vedení evidence, zpracování podkladů pro pasportizaci a inventarizaci zeleně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.C.2094 Nákup sazenic, semen, hnojiv a techniky pro realizaci a údržbu sadovnických úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.C.1001 Poskytování obecného poradenství v zahradnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0001 ovocnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0002 květinářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0004 trávníkářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g14._.0012 zahradně architektonická tvorba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0022 dendrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0007 pedologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0041 stroje a zařízení v zahradnické produkci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf