Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30693

Krajinář

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v interiérech, v zahradách, parcích a krajině, realizuje krajinářské úpravy.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Landscapist
Nadřízené povolání: Zahradník
Příbuzné specializace: Ovocnář, Školkař, Sadovník, Florista, Zelinář, Květinář, Greenkeeper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění základních terénních měření vzdálenosti, svažitosti, vytyčování pravých úhlů apod.
 • Zhotovování jednoduchých situačních náčrtů.
 • Zakládání a údržba travnatých ploch.
 • Provádění preventivní ochrany rostlin.
 • Výsadba a ošetřování bylin, dřevin včetně jejich řezu a tvarování.
 • Práce se zahradnickou mechanizací - traktory, sekačky, křovinořezy apod.

CZ-ISCO

 • 61139 - Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
 • 61132 - Zahradníci krajináři
 • 6113 - Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách (CZ-ISCO 6113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 128 Kč 30 541 Kč 38 704 Kč
Středočeský kraj - - - 22 058 Kč 29 327 Kč 37 910 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 126 Kč 26 512 Kč 32 602 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 507 Kč 28 830 Kč 35 270 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 937 Kč 25 101 Kč 31 494 Kč
Pardubický kraj - - - 19 972 Kč 25 834 Kč 32 586 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 590 Kč 26 634 Kč 35 788 Kč
Olomoucký kraj 22 792 Kč 28 588 Kč 33 793 Kč 20 992 Kč 25 826 Kč 32 300 Kč
Zlínský kraj - - - 21 525 Kč 26 065 Kč 30 276 Kč
Moravskoslezský kraj 21 728 Kč 27 130 Kč 32 326 Kč 21 571 Kč 26 643 Kč 32 235 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách 18 614 Kč 27 061 Kč
61132 Zahradníci krajináři - 29 394 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6113 Zahradníci, pěstitelé v zahradnických školkách http://data.europa.eu/esco/isco/C6113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prachem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Krajinář/krajinářka (41-038-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.D.1001 Orientace v sadovnickém projektu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.4010 Měřičské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.6100 Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.1004 Kultivační práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.4021 Kvalifikované ovládání motorové řetězové pily, křovinořezu a adaptéru 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.A.7010 Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7028 Zakládání a údržba travnatých ploch 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7040 Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7070 Údržba zahrad, parků a krajiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7038 Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.A.4005 Seřizování, ošetřování a údržba ručního nářadí i zahradnických strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.D.3928 Posuzování půdy a prostředí pro pěstování různých druhů okrasných rostlin, keřů a stromů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0004 trávníkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0022 dendrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0007 pedologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.