Typ JP ID
Specializace 100939

Florista

Florista zhotovuje výrobky ve floristice, prodává floristické výrobky a doplňkové zahradnické zboží.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Zahradník
Příbuzné specializace: Ovocnář, Školkař, Sadovník, Zelinář, Květinář, Krajinář, Greenkeeper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovování floristických výrobků (např. dárkové kytice, smuteční vazby, vazby ke slavnostním příležitostem).
 • Aranžování prostorů, výstav apod.
 • Prodej floristických výrobků.
 • Prodej doplňkového zahradnického zboží.
 • Drobné opravy a údržba nářadí.

CZ-ISCO

 • 61133 - Zahradníci floristé a květináři
 • 6113 - Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách (CZ-ISCO 6113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 128 Kč 30 541 Kč 38 704 Kč
Středočeský kraj - - - 22 058 Kč 29 327 Kč 37 910 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 126 Kč 26 512 Kč 32 602 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 507 Kč 28 830 Kč 35 270 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 937 Kč 25 101 Kč 31 494 Kč
Pardubický kraj - - - 19 972 Kč 25 834 Kč 32 586 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 590 Kč 26 634 Kč 35 788 Kč
Olomoucký kraj 22 792 Kč 28 588 Kč 33 793 Kč 20 992 Kč 25 826 Kč 32 300 Kč
Zlínský kraj - - - 21 525 Kč 26 065 Kč 30 276 Kč
Moravskoslezský kraj 21 728 Kč 27 130 Kč 32 326 Kč 21 571 Kč 26 643 Kč 32 235 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách 18 614 Kč 27 061 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Základní vazačské práce. 5
Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu. 5
Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin. 4
Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívání v aranžování. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Florista/floristka (41-008-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.3081 Uplatňování základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin 3 Nutné
c13.D.3931 Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu 3 Nutné
c13.D.5701 Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků 3 Nutné
c13.C.3012 Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží 3 Nutné
c13.A.6024 Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin 3 Nutné
c13.A.3084 Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu 3 Nutné
c13.A.4002 Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívání v aranžování 3 Nutné
c13.A.3088 Zhotovování vazačských výrobků 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0021 aranžování květin, floristika 3 Nutné
c13._.0002 květinářství 3 Nutné
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.