Typ JP ID
Povolání 3

Zahradník

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Arboriculturist, Truck farmer, Seedsman, Plant breeder, Gardener, Florist, Pěstitel
Podřízené specializace: Ovocnář, Školkař, Sadovník, Florista, Zelinář, Květinář, Krajinář, Greenkeeper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ošetřování rostlin během vegetace a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům.
 • Sklízeň, transport a skladování produktů.
 • Příprava produktů pro trh a jejich expedice.
 • Kontrola, údržba a drobné opravy zahradnického nářadí a strojů.
 • Kultivace rostlin.
 • Příprava a zpracování půdy pro zahradní kultury.
 • Množení zahradních kultur a jejich výsev či výsadba.
 • Zavlažování a odvodňování zahradních kultur.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž teplem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ovocnář/ovocnářka (41-005-H)
 • Školkař/školkařka (41-006-H)
 • Sadovník/sadovnice (41-007-H)
 • Florista/floristka (41-008-H)
 • Zelinář/zelinářka (41-009-H)
 • Květinář/květinářka (41-037-H)
 • Pracovník/pracovnice pro zakládání travnatých ploch (41-117-H)
 • Krajinář/krajinářka (41-038-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.7013 Setí, vysazování a rozmnožování květin, okrasných keřů a stromů 3 Nutné
c13.A.7033 Hnojení a postřikování květin, okrasných keřů a stromů 3 Nutné
c13.A.7023 Péče o květiny, okrasné keře a stromy 3 Nutné
c13.D.2011 Zpracovávání technologického i časového postupu při pěstování a množení náročných rostlin (orchideje, kaktusy, konifery, skalničky) 3 Výhodné
c13.A.7019 Rozmnožování rostlin v laboratoři metodou „in vitro“ 3 Výhodné
c13.A.7019 Rozmnožování rostlin v laboratoři metodou „in vitro“ 3 Nutné
c13.A.3091 Zhotovování kytic, věnců a aranžování výzdob 3 Nutné
c13.A.1012 Prořezávání, vyvazování, úprava kořenů, roubování a očkování ovocných i okrasných dřevin včetně výstupu do korun stromů 3 Nutné
c13.B.4012 Obsluha mechanizační techniky pro obdělávání sadů a zahrad 3 Nutné
c13.A.6023 Sklizeň, skladování a expedice květin a dalších zahradnických produktů a jejich úpravy pro prodej 3 Nutné
c12.D.3924 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů zeleniny a procesu jejich růstu a zrání 3 Nutné
c12.A.7014 Sázení zeleniny 3 Nutné
c13.D.8921 Třídění výhonků, poupat, stvolů a květin podle jakostních norem 3 Nutné
c13.D.3923 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů květin a okrasných rostlin, keřů a stromů a procesu jejich růstu 3 Nutné
c13.B.5021 Řízení a obsluha malotraktorů, sekaček, křovinořezů a jiné drobné zahradnické mechanizace 3 Nutné
c13.A.1001 Kultivační práce s ručním nářadím 3 Nutné
c13.A.4003 Seřizování, ošetřování a údržba ručního nářadí, zahradnických strojů a zařízení využitelných v ochraně rostlin 3 Nutné
c12.A.7034 Výživa a hnojení zahradnických rostlin 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 3 Výhodné
c13._.0001 ovocnictví 3 Výhodné
c13._.0002 květinářství 3 Nutné
c13._.0004 trávníkářství 3 Nutné
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 Výhodné
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 3 Nutné
c13._.0011 metody a techniky údržby parku 3 Nutné
c12._.0007 pedologie 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.