Typ JP ID
Specializace 100937

Školkař

Školkař připravuje půdu, ošetřuje rostliny, hnojí, řeže a tvaruje dřeviny, zalévá a odpleveluje, dobývá, třídí a expeduje školkařské výpěstky.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pěstitel, Florist , Gardener, Seedsman, Truck farmer, Arboriculturist, Plant breeder
Nadřízené povolání: Zahradník
Příbuzné specializace: Ovocnář, Sadovník, Florista, Zelinář, Květinář, Krajinář, Greenkeeper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování školkařského materiálu.
 • Pěstování školkařského materiálu.
 • Sklizeň a expedice školkařských výpěstků.
 • Hnojení ve školkařství.
 • Ošetřování školkařského materiálu včetně zboží.
 • Kultivační práce.
 • Příprava a aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin a herbicidů proti plevelům.
 • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace.

CZ-ISCO

 • 61134 - Zahradníci sadovníci a školkaři
 • 6113 - Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách (CZ-ISCO 6113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 140 Kč 25 388 Kč 30 852 Kč
Středočeský kraj - - - 18 459 Kč 27 553 Kč 43 231 Kč
Jihočeský kraj - - - 18 479 Kč 21 962 Kč 27 284 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 027 Kč 24 406 Kč 29 084 Kč
Ústecký kraj - - - 12 175 Kč 19 295 Kč 25 681 Kč
Královéhradecký kraj - - - 18 823 Kč 21 017 Kč 27 868 Kč
Pardubický kraj - - - 12 452 Kč 20 593 Kč 25 110 Kč
Jihomoravský kraj - - - 18 441 Kč 23 069 Kč 29 745 Kč
Olomoucký kraj - - - 18 053 Kč 21 558 Kč 26 132 Kč
Zlínský kraj - - - 17 927 Kč 21 558 Kč 25 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 16 612 Kč 22 128 Kč 27 915 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách 17 697 Kč 23 286 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava a kultivace půdy. 3
Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin. 3
Pěstování dřevin v kontejnerech. 3
Ošetřování dřevin včetně řezů a tvarování. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Školkař (41-006-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 3 Výhodné
c13._.0002 květinářství 3 Nutné
c13._.0004 trávníkářství 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 1 Výhodné
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 Výhodné
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 3 Nutné
c12._.0007 pedologie 3 Nutné
c13._.0005 zásady pěstování ovocných dřevin 3 Výhodné
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.7063 Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů 3 Nutné
c13.A.6025 Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků 3 Nutné
c13.A.1004 Kultivační práce 3 Nutné
c13.A.7014 Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu 3 Nutné
c13.A.7024 Způsoby množení, ošetřování podnoží pro ovocné dřeviny 3 Nutné
c13.A.6011 Sklizeň, třídění a expedice podnoží 3 Nutné
c13.A.7031 Hnojení v okrasné a ovocné školce 3 Nutné
c11.B.5014 Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Chladová alergie.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.