Typ JP ID
Specializace 102509

Mechanik motocyklů

Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy,
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Opravář motocyklů
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik pneuservisu, Mechanik osobních vozidel, Mechanik nákladních vozidel a autobusů,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem a návrh technologického postupu oprav.
 • Provádění pravidelných servisních prohlídek.
 • Diagnostika podvozkových částí, hnacího agregátu, převodového ústrojí a příslušenství, určení závady a její příčiny, stanovení způsobu opravy.
 • Údržba, oprava, výměna a seřízení jednotlivých součástí nebo skupin jednostopých vozidel.
 • Kontrola, údržba a oprava elektrických systémů.
 • Sestavení nových motocyklů, příprava k prodeji, montáž příslušenství.
 • Kontrola správnosti funkce jednotlivých skupin, provádění jízdních zkoušek.
 • Vyhledávání a zpracování technických informací v cizojazyčné (zejména AJ) servisní dokumentaci s využitím informačních technologií a zaznamenávání provedených úkonů do servisní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 72314 - Mechanici a opraváři motorek
 • 7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 22 457 Kč 27 215 Kč 34 787 Kč
Středočeský kraj 19 778 Kč 32 478 Kč 51 811 Kč 22 848 Kč 27 634 Kč 33 340 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 062 Kč 27 948 Kč 32 351 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 866 Kč 28 147 Kč 36 111 Kč
Ústecký kraj - - - 21 428 Kč 26 304 Kč 32 596 Kč
Královéhradecký kraj - - - 23 386 Kč 26 111 Kč 31 317 Kč
Pardubický kraj - - - 23 479 Kč 27 650 Kč 29 921 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 471 Kč 28 468 Kč 33 570 Kč
Jihomoravský kraj - - - 21 019 Kč 26 054 Kč 31 408 Kč
Olomoucký kraj - - - 21 607 Kč 26 780 Kč 33 093 Kč
Moravskoslezský kraj 13 133 Kč 22 292 Kč 33 498 Kč 22 374 Kč 26 120 Kč 31 467 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 26 127 Kč 27 936 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Měření výkonu motoru na válcovém dynamometru. 7
Paralelní diagnostika. 6
Seřízení škrtících klapek při volnoběhu. 5
Provádění funkčních a jízdních zkoušek. 5
Diagnostika brzdných soustav s ABS a systémů kontroly trakce. 5
Sériová diagnostika a oprava systému řízení motoru. 5
Demontáž, vyčištění, montáž a seřízení karburátoru. 5
Kontrola, výměna mechanických komponentů motoru. 5
Kontrola, seřízení a oprava ventilového rozvodu. 5
Kontrola, seřízení a oprava řadícího mechanismu a převodovky. 4
Kontrola a oprava elektrických systémů (osvětlení, startovací obvod, bezpečnostní obvod) 4
Kontrola a oprava dobíjecí soustavy. 4
Kontrola, seřízení a oprava spojkového mechanismu. 4
Kontrola, seřízení a oprava tlumících jednotek. 4
Seřízení ložiska v krku řízení. 4
Výměna částí brzdového systému, výměna brzdové kapaliny. 4
Demontáž a montáž kapotáží. 3
Výměna řetězové sady, nastavení sekundárního převodu. 3
Výměna pneumatik a vyvážení kol. 3
Výměna olejové náplně a filtrů. 3
Ruční a mechanizované čištění. 3
Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického příslušenství vozidel. 7
Záruční prohlídky vozidel s použitím diagnostiky. 6
Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků). 5
Seřízení a provádění oprav mechanických částí alternátorů nebo karburátorů, vstřikovacích a palivových čerpadel. 5
Montáž hlavních skupin a podskupin. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž chladem x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik motocyklů (23-041-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0014 části motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.4204 Provádění pravidelných servisních prohlídek motocyklů 3 Nutné
e74.D.6556 Diagnostika, údržba, oprava a seřízení podvozkových částí motocyklů 3 Nutné
e74.D.6557 Diagnostika, údržba, oprava a seřízení hnacího agregátu a převodového ústrojí motocyklů 3 Nutné
e74.D.6558 Diagnostika, údržba, oprava a seřízení systémů řízení motorů, systému přípravy směsi a výfukového systému motocyklů 3 Nutné
e81.D.3016 Kontrola a oprava elektrických systémů 3 Nutné
e74.A.3007 Sestavení nového motocyklu a příprava k prodeji 3 Nutné
e74.D.8009 Orientace v technické dokumentaci 3 Nutné
e74.D.4009 Provádění jízdních zkoušek 3 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.