Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102509

Mechanik motocyklů

Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Opravář motocyklů
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik pneuservisu, Mechanik osobních vozidel, Mechanik nákladních vozidel a autobusů,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem a návrh technologického postupu oprav.
 • Provádění pravidelných servisních prohlídek.
 • Diagnostika podvozkových částí, hnacího agregátu, převodového ústrojí a příslušenství, určení závady a její příčiny, stanovení způsobu opravy.
 • Údržba, oprava, výměna a seřízení jednotlivých součástí nebo skupin jednostopých vozidel.
 • Kontrola, údržba a oprava elektrických systémů.
 • Sestavení nových motocyklů, příprava k prodeji, montáž příslušenství.
 • Kontrola správnosti funkce jednotlivých skupin, provádění jízdních zkoušek.
 • Vyhledávání a zpracování technických informací v cizojazyčné (zejména AJ) servisní dokumentaci s využitím informačních technologií a zaznamenávání provedených úkonů do servisní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 72314 - Mechanici a opraváři motorek
 • 7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 002 Kč 37 995 Kč 49 398 Kč 27 278 Kč 31 134 Kč 40 027 Kč
Středočeský kraj 20 978 Kč 34 883 Kč 57 408 Kč 28 099 Kč 31 587 Kč 43 459 Kč
Jihočeský kraj 18 287 Kč 30 032 Kč 38 726 Kč 24 984 Kč 32 608 Kč 43 463 Kč
Plzeňský kraj 20 960 Kč 36 171 Kč 48 254 Kč 25 463 Kč 33 411 Kč 45 620 Kč
Ústecký kraj 17 934 Kč 29 477 Kč 37 886 Kč 25 198 Kč 30 023 Kč 37 500 Kč
Královéhradecký kraj 24 320 Kč 32 253 Kč 63 848 Kč 26 325 Kč 29 798 Kč 34 124 Kč
Pardubický kraj - - - 26 043 Kč 31 227 Kč 33 893 Kč
Kraj Vysočina 19 798 Kč 28 399 Kč 36 983 Kč 29 653 Kč 33 230 Kč 40 067 Kč
Jihomoravský kraj 15 849 Kč 28 912 Kč 39 565 Kč 26 506 Kč 29 679 Kč 36 728 Kč
Olomoucký kraj 23 005 Kč 31 075 Kč 38 868 Kč 27 081 Kč 29 976 Kč 35 666 Kč
Moravskoslezský kraj 15 781 Kč 26 395 Kč 37 087 Kč 25 676 Kč 29 213 Kč 37 133 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 30 490 Kč 30 803 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel http://data.europa.eu/esco/isco/C7231

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž chladem x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik/mechanička motocyklů (23-041-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.4204 Provádění pravidelných servisních prohlídek motocyklů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6556 Diagnostika, údržba, oprava a seřízení podvozkových částí motocyklů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6557 Diagnostika, údržba, oprava a seřízení hnacího agregátu a převodového ústrojí motocyklů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6558 Diagnostika, údržba, oprava a seřízení systémů řízení motorů, systému přípravy směsi a výfukového systému motocyklů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3016 Kontrola a oprava elektrických systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3007 Sestavení nového motocyklu a příprava k prodeji 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8009 Orientace v technické dokumentaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4009 Provádění jízdních zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0014 části motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.