Typ JP ID
Specializace 102270

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Opravář motorových lokomotiv, Opravář spalovacích motorů
Nadřízené povolání: Mechanik kolejových vozidel
Příbuzné specializace: Mechanik kolejových vozů,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracoviště pro opravy motorových lokomotiv.
 • Vyhledávání závad motorových lokomotiv.
 • Stanovení pracovních postupů oprav motorových lokomotiv.
 • Řízení prací při opravách včetně záběhu a funkčních zkoušek.
 • Práce při opravách a revizích.
 • Demontáže, opravy a montáže spalovacích motorů.
 • Konečné nastavení a kompletní seřízení výkonu spalovacích motorů s využitím diagnostických metod.

CZ-ISCO

 • 72332 - Mechanici a opraváři kolejových vozidel
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 225 Kč 36 837 Kč 48 514 Kč - - -
Středočeský kraj 25 062 Kč 37 497 Kč 53 233 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 410 Kč 33 692 Kč 45 429 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 277 Kč 36 966 Kč 48 481 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 298 Kč 36 960 Kč 50 130 Kč - - -
Ústecký kraj 26 713 Kč 34 043 Kč 46 591 Kč - - -
Liberecký kraj 26 368 Kč 38 059 Kč 50 830 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 524 Kč 33 964 Kč 43 474 Kč - - -
Pardubický kraj 21 562 Kč 32 482 Kč 44 820 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 919 Kč 37 355 Kč 47 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 942 Kč 33 931 Kč 46 718 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 245 Kč 34 227 Kč 44 956 Kč - - -
Zlínský kraj 24 008 Kč 32 320 Kč 45 986 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 449 Kč 35 318 Kč 46 254 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 34 787 Kč 30 464 Kč
72332 Mechanici a opraváři kolejových vozidel 33 255 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Práce ve výškách x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik/mechanička motorových lokomotiv (23-063-H)
 • Mechanik/mechanička motorových lokomotiv motorář/motorářka (23-131-H)
 • Mechanik/mechanička motorových lokomotiv potrubář/potrubářka (23-132-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4057 Seřizování a opravy příslušenství dieselových motorů kolejových hnacích vozidel, chladicích ústrojí, ventilátorů, turbodmychadel apod. 3 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Nutné
e74.A.3033 Sestavování součástí a montáž dieselových motorů, vstřikovacích mechanizmů, ventilů a vstřikovacích trysek 3 Nutné
e74.A.3034 Sestavování součástí a montáž vodních čerpadel, ventilů a upravovačů tlaků v palivovém a mazacím okruhu kolejových motorových vozidel 3 Nutné
e74.A.3035 Sestavování součástí a montáž převodových a hnacích skříní, řadicích a ovládacích ústrojí a tlakových brzd kolejových motorových vozidel 3 Nutné
e74.D.1006 Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění oprav dieselových motorů, převodových ústrojí a příslušenství motorových vozidel 3 Nutné
e74.D.2950 Volba postupu práce, nářadí a náhradních dílů pro provádění oprav dieselových motorů, převodových ústrojí a příslušenství motorových lokomotiv 3 Nutné
e74.D.3782 Kontrola a provádění funkčních zkoušek dieselových motorů, převodových a hnacích skříní, řadicích a ovládacích ústrojí a tlakových brzd kolejových vozidel 3 Nutné
e74.D.3781 Kontrola a provádění funkčních zkoušek činnosti generátorů, výkonnostních kompenzátorů a pojišťovacích regulátorů dieselových motorů motorových lokomotiv 3 Nutné
e74.D.6555 Diagnostikování poruch naftových motorů lokomotiv a jejich vyhodnocování pro posouzení celkového technického stavu a stanovení rozsahu oprav 3 Nutné
e74.A.3025 Sestavování, kontrola a provádění funkčních zkoušek strojních zařízení motorových lokomotiv 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 1 Nutné
e74._.0074 technologie oprav a seřizování motorových lokomotiv 3 Nutné
e74._.0017 části motorových lokomotiv 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.