Typ JP ID
Specializace 30741

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy,
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Opravář automobilů, Autoopravář, Opravář motorových vozidel, Mechanik motorových vozidel, Seřizovač motorových vozidel, Vehicle mechanic, Motor vehicle mechanic, Garage mechanic, Truck mechanic
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik pneuservisu, Mechanik osobních vozidel, Mechanik motocyklů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídící elektronické jednotky motoru, geometrie náprav, atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

CZ-ISCO

 • 72313 - Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů
 • 72312 - Mechanici a opraváři nákladních automobilů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 11 134 Kč 27 837 Kč 46 154 Kč 20 056 Kč 24 405 Kč 31 820 Kč
Středočeský kraj 18 745 Kč 31 157 Kč 46 294 Kč 21 412 Kč 25 361 Kč 32 334 Kč
Jihočeský kraj - - - 19 007 Kč 25 518 Kč 30 003 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 141 Kč 27 051 Kč 31 634 Kč
Ústecký kraj - - - 20 902 Kč 24 517 Kč 29 149 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 071 Kč 24 111 Kč 27 357 Kč
Pardubický kraj - - - 21 243 Kč 24 983 Kč 26 605 Kč
Kraj Vysočina - - - 22 526 Kč 26 874 Kč 31 658 Kč
Jihomoravský kraj 14 155 Kč 24 919 Kč 37 187 Kč 19 250 Kč 23 997 Kč 30 009 Kč
Olomoucký kraj - - - 19 115 Kč 24 010 Kč 28 652 Kč
Moravskoslezský kraj 11 703 Kč 20 250 Kč 30 335 Kč 20 688 Kč 24 248 Kč 28 484 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 23 803 Kč 24 818 Kč
72312 Mechanici a opraváři nákladních automobilů 28 665 Kč 26 414 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Celková renovace historických nákladních vozidel a autobusů a všech jejich celků bez dochované technické dokumentace se stanovením postupu renovace, použitých materiálů a technologie zpracování. 7
Montáž a brždění vývojových motorů na prototypových pracovištích. 7
Ve spolupráci s vývojovou konstrukcí vývoj a výroba prototypových speciálních montážních přípravků pro různé varianty motorizace vozů. 7
Provádění stavby nebo příslušných úprav speciálních soutěžních a závodních nákladních vozů a jejich hlavních skupin včetně nastavení příslušných parametrů a provádění zkoušek. 7
Zajíždění, zkoušení a testování prototypových vozidel nebo zkušebních vzorků. 7
Seřizování autobusu a nákladních vozidel před zkouškami se zaměřením na výkon motoru, účinnost brzd, geometrii vozidla, zkoušky ABS systému. 6
Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích. 6
Provádění konečné funkční kontroly a kontroly úplnosti na konečné montáži pomocí diagnostických přístrojů včetně testování na zkušebních válcích nebo zkuš. polygonu, celkové vyhodnocení testu, případné určení závady a způsob odstranění. 6
Provádění interních a státních homologačních zkoušek. 6
Opravy motoru a převodovky autobusu a nákladních vozidel s použitím diagnostických přístrojů. 6
Instalace tenzometrů, držáků snímačů vibrací zdvihu, montáž snímačů tlaku a teplot do rozvodu, instalace průtokoměru. 5
Opravy vstřikovacích čerpadel včetně seřizování předvstřiku. 5
Sestavení a seřízení diferenciálu u autobusu, kompletní seřízení chodu motoru. 5
Seřízení sbíhavosti a sklonu předních kol optickou aparaturou. 5
Servis autobusu a nákladních vozidel při prodeji s odstraněním závad. 5
Ruční i strojní montáž (demontáž) funkčních celků, např. motorový agregát, nápravy, do karosérie vozu, jejich seřízení a kontrola. 5
Opravy vzduchotlakových brzdových systémů včetně nastavování brzdových tlaků, náběhu brzdových tlaků, automatické brzdové regulace a seřizování brzd přívěsu (návěsu). 5
Opravy rozvodovek včetně následného seřizování a zabíhání soukolí. 5
Oprava naftového topení autobusu včetně seřízení. 5
Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo měření výkonu motorů na dynamometrech různého druhu včetně seřizování jejich chodu. 5
Opravy převodovek včetně následného sestavování a ustavování vůlí řazení. 5
Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků). 4
Demontáž a montáž dílů elektrického zařízení vozidla, např. alternátorů, dynam, regulátorů napětí apod. včetně opravy. 4
Opravy elektromotorů elektrického zařízení vozidel. 4
Opravy a sestavování vstřikovacích čerpadel. 4
Opravy a seřizování hydraulických brzdových systémů nákladních automobilů a autobusů. 4
Oprava spojky u autobusu, ustavení do motoru, seřízení a funkční vyzkoušení. 4
Ruční i strojní montáž (demontáž) funkčních skupin, např. motoru, agregátu, převodovky, vypravené karosérie, jejich seřízení a provedení kontrolního měření dle stanoveného předpisu. 4
Výměna obložení čelistí brzd autobusu nebo lamel spojky, odstranění původního obložení. 4
Demontáž a montáž systémů vzduchotlakových brzd včetně oprav dílů. 4
Demontáž a montáž hlavních skupin vozidel (motorů se spojkou, převodovek, náprav, kabin řidiče, valníkových karoserií nebo korb). 4
Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže kol a pneumatik. 3
Výměna chladiče vozidla, výměna palivové nádrže včetně zapojení potrubí. 3
Seřizování a nastavování vůle ventilových rozvodů. 3
Sestavování dynam, startérů nebo elektrických čerpadel paliva bez zkoušení funkce. 3
Seřizování světlometů na všech druzích vozidel. 3
Montáž a demontáž dílů a kompletů včetně jejich polohování, např. zámků dveří, stěračů oken apod., jejich seřízení a kontrola správné funkce. 3
Rozebrání, opravení a sestavení sacího nebo výfukového potrubí autobusu. 3
Demontáž a montáž palivových vedení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž vibracemi x x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (23-085-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Výhodné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e74._.0014 části motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1051 Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel 3 Nutné
e74.D.2931 Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů 3 Nutné
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 Nutné
e74.A.3146 Montáže a demontáže dílů a agregátů nákladních vozidel a autobusů 3 Nutné
e74.A.4143 Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav nákladních vozidel a autobusů a jejich agregátů (mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických) a příslušenství 3 Nutné
e74.D.4308 Měření veličin a parametrů jednotlivých dílů, agregátů a konstrukčních skupin nákladních vozidel a autobusů vč. elektrických veličin 3 Nutné
e74.D.6535 Diagnostikování poruch nákladních vozidel a autobusů 3 Nutné
e74.D.3768 Posuzování technického stavu nákladních vozidel a autobusů a kontrola a provádění funkčních zkoušek jejich částí a agregátů 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.