Typ JP ID
Specializace 30741

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Opravář automobilů, Autoopravář, Opravář motorových vozidel, Mechanik motorových vozidel, Seřizovač motorových vozidel, Vehicle mechanic, Motor vehicle mechanic, Garage mechanic, Truck mechanic
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik pneuservisu, Mechanik osobních vozidel, Mechanik motocyklů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídící elektronické jednotky motoru, geometrie náprav, atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

CZ-ISCO

 • 72313 - Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů
 • 72312 - Mechanici a opraváři nákladních automobilů
 • 7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 002 Kč 37 995 Kč 49 398 Kč 27 278 Kč 31 134 Kč 40 027 Kč
Středočeský kraj 20 978 Kč 34 883 Kč 57 408 Kč 28 099 Kč 31 587 Kč 43 459 Kč
Jihočeský kraj 18 287 Kč 30 032 Kč 38 726 Kč 24 984 Kč 32 608 Kč 43 463 Kč
Plzeňský kraj 20 960 Kč 36 171 Kč 48 254 Kč 25 463 Kč 33 411 Kč 45 620 Kč
Ústecký kraj 17 934 Kč 29 477 Kč 37 886 Kč 25 198 Kč 30 023 Kč 37 500 Kč
Královéhradecký kraj 24 320 Kč 32 253 Kč 63 848 Kč 26 325 Kč 29 798 Kč 34 124 Kč
Pardubický kraj - - - 26 043 Kč 31 227 Kč 33 893 Kč
Kraj Vysočina 19 798 Kč 28 399 Kč 36 983 Kč 29 653 Kč 33 230 Kč 40 067 Kč
Jihomoravský kraj 15 849 Kč 28 912 Kč 39 565 Kč 26 506 Kč 29 679 Kč 36 728 Kč
Olomoucký kraj 23 005 Kč 31 075 Kč 38 868 Kč 27 081 Kč 29 976 Kč 35 666 Kč
Moravskoslezský kraj 15 781 Kč 26 395 Kč 37 087 Kč 25 676 Kč 29 213 Kč 37 133 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 30 490 Kč 30 803 Kč
72312 Mechanici a opraváři nákladních automobilů 31 566 Kč 33 352 Kč
72313 Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů 34 267 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Celková renovace historických nákladních vozidel a autobusů a všech jejich celků bez dochované technické dokumentace se stanovením postupu renovace, použitých materiálů a technologie zpracování. 7
Montáž a brždění vývojových motorů na prototypových pracovištích. 7
Ve spolupráci s vývojovou konstrukcí vývoj a výroba prototypových speciálních montážních přípravků pro různé varianty motorizace vozů. 7
Provádění stavby nebo příslušných úprav speciálních soutěžních a závodních nákladních vozů a jejich hlavních skupin včetně nastavení příslušných parametrů a provádění zkoušek. 7
Zajíždění, zkoušení a testování prototypových vozidel nebo zkušebních vzorků. 7
Seřizování autobusu a nákladních vozidel před zkouškami se zaměřením na výkon motoru, účinnost brzd, geometrii vozidla, zkoušky ABS systému. 6
Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích. 6
Provádění konečné funkční kontroly a kontroly úplnosti na konečné montáži pomocí diagnostických přístrojů včetně testování na zkušebních válcích nebo zkuš. polygonu, celkové vyhodnocení testu, případné určení závady a způsob odstranění. 6
Provádění interních a státních homologačních zkoušek. 6
Opravy motoru a převodovky autobusu a nákladních vozidel s použitím diagnostických přístrojů. 6
Instalace tenzometrů, držáků snímačů vibrací zdvihu, montáž snímačů tlaku a teplot do rozvodu, instalace průtokoměru. 5
Opravy vstřikovacích čerpadel včetně seřizování předvstřiku. 5
Sestavení a seřízení diferenciálu u autobusu, kompletní seřízení chodu motoru. 5
Seřízení sbíhavosti a sklonu předních kol optickou aparaturou. 5
Servis autobusu a nákladních vozidel při prodeji s odstraněním závad. 5
Ruční i strojní montáž (demontáž) funkčních celků, např. motorový agregát, nápravy, do karosérie vozu, jejich seřízení a kontrola. 5
Opravy vzduchotlakových brzdových systémů včetně nastavování brzdových tlaků, náběhu brzdových tlaků, automatické brzdové regulace a seřizování brzd přívěsu (návěsu). 5
Opravy rozvodovek včetně následného seřizování a zabíhání soukolí. 5
Oprava naftového topení autobusu včetně seřízení. 5
Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo měření výkonu motorů na dynamometrech různého druhu včetně seřizování jejich chodu. 5
Opravy převodovek včetně následného sestavování a ustavování vůlí řazení. 5
Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků). 4
Demontáž a montáž dílů elektrického zařízení vozidla, např. alternátorů, dynam, regulátorů napětí apod. včetně opravy. 4
Opravy elektromotorů elektrického zařízení vozidel. 4
Opravy a sestavování vstřikovacích čerpadel. 4
Opravy a seřizování hydraulických brzdových systémů nákladních automobilů a autobusů. 4
Oprava spojky u autobusu, ustavení do motoru, seřízení a funkční vyzkoušení. 4
Ruční i strojní montáž (demontáž) funkčních skupin, např. motoru, agregátu, převodovky, vypravené karosérie, jejich seřízení a provedení kontrolního měření dle stanoveného předpisu. 4
Výměna obložení čelistí brzd autobusu nebo lamel spojky, odstranění původního obložení. 4
Demontáž a montáž systémů vzduchotlakových brzd včetně oprav dílů. 4
Demontáž a montáž hlavních skupin vozidel (motorů se spojkou, převodovek, náprav, kabin řidiče, valníkových karoserií nebo korb). 4
Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže kol a pneumatik. 3
Výměna chladiče vozidla, výměna palivové nádrže včetně zapojení potrubí. 3
Seřizování a nastavování vůle ventilových rozvodů. 3
Sestavování dynam, startérů nebo elektrických čerpadel paliva bez zkoušení funkce. 3
Seřizování světlometů na všech druzích vozidel. 3
Montáž a demontáž dílů a kompletů včetně jejich polohování, např. zámků dveří, stěračů oken apod., jejich seřízení a kontrola správné funkce. 3
Rozebrání, opravení a sestavení sacího nebo výfukového potrubí autobusu. 3
Demontáž a montáž palivových vedení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž vibracemi x x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (23-085-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1051 Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel 3 Nutné
e74.D.2931 Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů 3 Nutné
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 Nutné
e74.A.3146 Montáže a demontáže dílů a agregátů nákladních vozidel a autobusů 3 Nutné
e74.A.4143 Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav nákladních vozidel a autobusů a jejich agregátů (mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických) a příslušenství 3 Nutné
e74.D.4308 Měření veličin a parametrů jednotlivých dílů, agregátů a konstrukčních skupin nákladních vozidel a autobusů vč. elektrických veličin 3 Nutné
e74.D.6535 Diagnostikování poruch nákladních vozidel a autobusů 3 Nutné
e74.D.3768 Posuzování technického stavu nákladních vozidel a autobusů a kontrola a provádění funkčních zkoušek jejich částí a agregátů 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Výhodné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e74._.0014 části motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.