Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30380

Autotronik

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Car mechatronic
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Identifikace závad s použitím diagnostických měřicích přístrojů.
 • Stanovení rozsahu opravy včetně způsobu opravy.
 • Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických součástí.
 • Demontáž, montáž a seřizování elektrických a elektronických systémů.
 • Oprava strojních a elektroagregátů a prvků.
 • Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků.
 • Zhotovování jednoduchých strojních součástí nebo jejich renovace, zhotovování elektronických obvodů.
 • Provádění záručních oprav a prohlídek.
 • Vedení záznamu o provedených pracích.
 • Korigování programu řídících jednotek na základě vyhodnocení získaných parametrů motorového vozidla.

CZ-ISCO

 • 74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
 • 7412 - Elektromechanici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 119 Kč 37 704 Kč 49 714 Kč 25 625 Kč 31 958 Kč 43 030 Kč
Středočeský kraj 21 077 Kč 34 916 Kč 54 552 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 232 Kč 35 548 Kč 51 778 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 760 Kč 34 752 Kč 47 534 Kč - - -
Ústecký kraj 26 672 Kč 36 743 Kč 52 048 Kč 23 271 Kč 29 323 Kč 33 557 Kč
Královéhradecký kraj 14 602 Kč 31 658 Kč 45 579 Kč 27 855 Kč 32 759 Kč 41 071 Kč
Kraj Vysočina 22 299 Kč 34 278 Kč 49 034 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 412 Kč 33 397 Kč 47 343 Kč 26 418 Kč 32 622 Kč 41 263 Kč
Olomoucký kraj 18 879 Kč 32 591 Kč 45 270 Kč - - -
Zlínský kraj 20 647 Kč 33 744 Kč 54 190 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 307 Kč 34 825 Kč 47 761 Kč 25 139 Kč 31 497 Kč 40 490 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 34 399 Kč 31 080 Kč
74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 34 951 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Autotronik 39-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární 3941L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika 2646L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Autotronik/autotronička nákladních vozidel a autobusů (23-126-M)
 • Autotronik/autotronička hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel (23-127-M)
 • Autotronik/autotronička osobních automobilů (23-128-M)
 • Autotronik/autotronička jednostopých vozidel (23-129-M)
 • Autotronik/autotronička alternativních pohonů motorových vozidel (23-130-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4732 Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických komponent a součástí motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.4733 Identifikace závad motorových vozidel s použitím diagnostických měřicích přístrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4734 Oprava strojních a elektroagregátů a prvků motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4735 Provádění záručních oprav a prohlídek motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3731 Stanovení rozsahu a způsobu opravy motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4731 Kontrola motorových vozidel a jejich agregátů po opravách nebo ve stanicích technické kontroly 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.4732 Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8731 Vedení dokumentace o provedených kontrolách a opravách motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8732 Vyhotovování protokolů o výsledcích kontrol motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.1731 Zhotovování či přizpůsobování jednoduchých dílů motorových vozidel nebo jejich renovace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3147 Demontáž, montáž elektrických a elektronických systémů motorových vozidel, jejich testování a programování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0001 základy ekologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0062 autoelektronika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0014 části motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0074 technologie autoklempířství, karosářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.