Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2246

Montér ocelových konstrukcí

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Assambler, Structural steel erector, Montér kovových konstrukcí, Fitter
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Stavební zámečník, Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Důlní zámečník, Provozní zámečník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Sestavování konstrukcí z dílů podle dokumentace.
 • Montáž dílů ocelových konstrukcí.
 • Provádění oprav ocelových konstrukcí.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72140 - Montéři kovových konstrukcí
 • 7214 - Montéři kovových konstrukcí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montéři kovových konstrukcí (CZ-ISCO 7214)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 17 042 Kč 23 360 Kč 34 446 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 661 Kč 30 804 Kč 35 295 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 486 Kč 31 596 Kč 50 465 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7214 Montéři kovových konstrukcí 31 314 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7214 Montéři kovových konstrukcí http://data.europa.eu/esco/isco/C7214

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž chemickými látkami x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prachem x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž vibracemi x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka ocelových konstrukcí (23-002-H)
 • Zámečník/zámečnice (23-003-H)
 • Opravář/opravářka strojů a zařízení (23-001-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3040 Svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6031 Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1021 Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3053 Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3101 Příprava ocelových konstrukcí na svařování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.C.1005 Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2948 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0012 dopravní stavby 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.