Typ JP ID
Specializace 2245

Provozní zámečník

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Strojní zámečník, Údržbář, Workshop fitter
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Stavební zámečník, Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Důlní zámečník, Montér ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Zhotovování různých nosných konstrukcí a krytů.
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací.
 • Ustavování strojů, zařízení, dopravníkových a výrobních linek.
 • Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72223 - Provozní zámečníci, údržbáři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 11 809 Kč 26 171 Kč 36 027 Kč 19 401 Kč 24 897 Kč 34 158 Kč
Středočeský kraj 15 524 Kč 27 536 Kč 43 075 Kč 17 806 Kč 23 610 Kč 30 028 Kč
Jihočeský kraj 18 468 Kč 26 476 Kč 37 033 Kč 18 131 Kč 22 546 Kč 27 968 Kč
Plzeňský kraj 20 092 Kč 26 865 Kč 40 105 Kč 19 123 Kč 23 158 Kč 29 784 Kč
Karlovarský kraj 19 027 Kč 26 038 Kč 35 750 Kč 17 360 Kč 22 109 Kč 30 276 Kč
Ústecký kraj 13 655 Kč 26 467 Kč 38 398 Kč 16 941 Kč 22 192 Kč 30 176 Kč
Liberecký kraj 19 054 Kč 27 155 Kč 41 269 Kč 17 990 Kč 22 625 Kč 30 409 Kč
Královéhradecký kraj 14 452 Kč 23 347 Kč 33 957 Kč 19 287 Kč 24 367 Kč 28 358 Kč
Pardubický kraj 15 652 Kč 25 191 Kč 36 559 Kč 18 430 Kč 23 599 Kč 27 586 Kč
Kraj Vysočina 16 703 Kč 25 604 Kč 38 135 Kč 18 486 Kč 23 561 Kč 27 535 Kč
Jihomoravský kraj 18 585 Kč 25 248 Kč 35 107 Kč 18 368 Kč 22 857 Kč 27 945 Kč
Olomoucký kraj 17 740 Kč 25 056 Kč 39 294 Kč 17 421 Kč 22 697 Kč 29 033 Kč
Zlínský kraj 17 440 Kč 25 199 Kč 38 783 Kč 17 464 Kč 22 342 Kč 29 404 Kč
Moravskoslezský kraj 19 314 Kč 25 664 Kč 36 701 Kč 14 594 Kč 21 506 Kč 26 875 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 25 734 Kč 23 104 Kč
72223 Provozní zámečníci, údržbáři 26 232 Kč 22 973 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení generálních oprav nejsložitějších obráběcích strojů, např. obráběcích center a souřadnicových vyvrtávaček. 7
Řízení opravářské čety při opravách pohonů válcovacích tratí, popř. při rekonstrukcích. 7
Opravy, seřízení a oživení robotizované a automatizované svářecí linky na výrobu karosérie osobního automobilu. 6
Střední opravy automatických obráběcích linek včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení. 6
Střední opravy vysokotlakových čerpadel o tlaku 5 MPa (50 atm) sacího a výtlačného řádu, např. napájecích a mazacích systémů a kontrolních a regulačních přístrojů. 5
Ustavování obráběcích a tvářecích strojů na stanoviště a jejich uvádění do provozu. 5
Revize a opravy složitých programově řízených vzduchotechnických zařízení stabilních i mobilních v nevýbušném prostředí včetně dmychadel a velkoobjemových čerpadel v kolektorech bez zásahů do programového řízení. 5
Generální opravy pístových kompresorů do 1000 kW. 5
Střední opravy výstředníkových klikových lisů s podavači, třecích lisů a postupových lisů o provozní síle 1 MN (výměna ložisek a seřizování převodů). 5
Střední opravy mostových jeřábů o únosnosti do 32 t včetně komplexních zkoušek pro předání technické kontrole. 5
Revize a opravy výdejových čerpadel pohonných hmot. 4
Běžné opravy tlakových systémů kotlů, ohřívačů vzduchu a tlakových nádrží. 4
Běžné opravy vzduchotechnických zařízení, např. ohřívačů vzduchu, regulačních klapek, chladičů, komorových podavačů, dávkovačů, ventilátorů, dmychadel, mechanických a elektrostatických filtrů a klimatizačních jednotek. 4
Běžné opravy montážních pásů a dopravníků včetně pomocného nářadí, např. pracovních zvedáků, otočných zařízení apod. 3
Ustavování jednoduchých strojů, např. stojanových brusek, vrtaček, lanovnic apod. 3
Běžné opravy všech druhů zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů. 3
Běžné opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí do Jt 40 (4 MPa). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zámečník (23-003-H)
 • Provozní zámečník (23-073-H)
 • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 1 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.B.4011 Statické a dynamické vyvažování rotujících součástí 3 Výhodné
e74.A.6021 Ustavování strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e74.A.3040 Svařování kovů 3 Nutné
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 3 Nutné
e74.A.3002 Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí 3 Nutné
e74.D.3771 Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e74.D.6510 Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e74.D.2930 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení 3 Nutné
e74.A.4010 Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 3 Nutné
e74.D.4301 Měření parametrů strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.