Typ JP ID
Specializace 2241

Důlní zámečník

Důlní zámečník provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a zařízení při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Maintenance Man, Strojní zámečník, Údržbář, Mining fitter, Mechanical locksmith
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Stavební zámečník, Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Provozní zámečník, Montér ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž, demontáž a opravy potrubních rozvodů a dopravníkových tratí.
 • Montáž, demontáž, seřizování a revize důlních strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba strojů a strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72336 - Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 024 Kč 34 316 Kč 45 612 Kč - - -
Středočeský kraj 18 456 Kč 33 845 Kč 49 105 Kč - - -
Jihočeský kraj 14 743 Kč 29 232 Kč 43 737 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 222 Kč 29 545 Kč 41 422 Kč - - -
Ústecký kraj 24 959 Kč 32 473 Kč 45 223 Kč - - -
Liberecký kraj 26 173 Kč 36 877 Kč 51 619 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 315 Kč 32 908 Kč 46 348 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 597 Kč 31 362 Kč 42 581 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 619 Kč 29 299 Kč 42 412 Kč - - -
Zlínský kraj 21 606 Kč 29 708 Kč 39 962 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 342 Kč 30 940 Kč 43 891 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 32 780 Kč 27 752 Kč
72336 Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení 33 875 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a provádění prací při montáži, demontáži, seřizování a výměně uzlů řídicích a výkonných hydraulických prvků u mechanizovaných výztuží vybavených mikropočítačovými řídicími systémy. 7
Řízení a provádění prací při montáži a demontáži výstrojí jam, šibíků a zásobníků. 6
Řízení a provádění prací při montáži, demontáži, seřizování a výměně samostatných funkčních částí vybraných důlních strojů a zařízení, např. dobývacích a razicích kombajnů, mechanizovaných výztuží, hydraulických agregátů, prvků hydraulických obvodů, stacionárních chladicích zařízení a pohonných jednotek lokomotiv. 6
Montáž a demontáž výstrojí jam, šibíků a zásobníků. 5
Řízení a provádění prací při montáži a demontáži dopravníkových tratí na chodbách. 5
Řízení a provádění prací při montáži, demontáži, seřizování a výměně uzlů u složitých strojů a zařízení, např. důlních nakladačů, zakládacích strojů, vrtných souprav, důlních lokomotiv, hydraulických posunovačů kolejové dopravy, závěsných drah, hlavních důlních čerpadel a kotvicích zařízení dobývacích souprav. 5
Montáž a demontáž dopravníkových tratí na chodbách. 4
Montáž, demontáž a opravy potrubí o průměru nad 150 mm, redukčních ventilů na potrubí apod. 4
Spolupráce při běžné údržbě a opravách strojů a zařízení, např. dobývacích a razicích kombajnů, mechanizovaných výztuží, hydraulických agregátů, prvků hydraulických obvodů a stacionárních chladicích zařízení. 4
Údržba, montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. důlních nakladačů, zakládacích strojů, vrtných souprav, důlních lokomotiv, hydraulických posunovačů v kolejové dopravě, pohonů pásových a hřeblových dopravníků apod. 4
Běžné opravy a údržba vybraných strojů a zařízení, např. mechanizmů ovládání důlních dveří, zkrápěcích zařízení na pásovkách, sbíječek, vrtaček, podvozků důlních vozů, přenosných důlních čerpadel, válečků, řetězů a potrubí o průměru do 150 mm. 3
Montáž a demontáž potrubí o průměru do 150 mm. 3
Spolupráce při montáži a demontáži dopravníkových tratí na chodbách. 3
Spolupráce při montáži, demontáži, seřizování a výměně uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. plnicích stanic vozů, vibračních posunovačů, rovnacích strojů, drtičů, posunovačů, multiplikátorů, ventilátorů a důlních vrátků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x
Zraková zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zámečník (23-003-H)
 • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)
 • Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4012 Opravy a seřizování hydraulických a pneumatických mechanismů 3 Nutné
e74.A.3023 Sestavování součástí ručního dobývacího nářadí, důlních strojů, zařízení, výstroje a potrubních rozvodů a jejich montáž 3 Nutné
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 3 Nutné
e74.A.4026 Provádění údržby, oprav a generálních oprav důlních strojů a zařízení, ošetřování a opravy dobývacího nářadí 3 Nutné
e74.D.3774 Kontrola a provádění funkčních zkoušek důlních strojů a zařízení 3 Nutné
e74.D.6513 Diagnostikování poruch důlních strojů a zařízení 3 Nutné
e74.D.2945 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav důlních strojů a zařízení 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11._.0073 technologie údržby a oprav důlních strojů a zařízení 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.