Typ JP ID
Povolání 103131

Kuchař ozbrojených sil ČR

Kuchař ozbrojených sil ČR organizuje a provádí přípravu stravy v polních podmínkách a ve stálé posádce. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Výdejce pokrmů, Kuchař, Mladší kuchař, Přípravář pokrmů, Svobodník, Desátník
Podřízené specializace: Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 03102 - Mužstvo v ozbrojených silách
  • 0310 - Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxH

Legislativní požadavky

  • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a06 Výkonnost 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a12 Zvládání zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0011 činnosti pozemních vojsk 3 Nutné
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 3 Nutné
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 Nutné
h32._.0021 technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla 3 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 3 Nutné
h32._.0002 výživa a nauka o potravinách 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.A.3011 Příprava teplých pokrmů podle receptur 3 Nutné
h32.A.3016 Úprava pokrmů před expedicí 3 Nutné
h32.B.1012 Obsluha velkokapacitních kuchyňských strojů na výrobu pokrmů 3 Nutné
h32.D.2011 Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 Nutné
h32.A.1001 Příprava surovin pro výrobu jídel 3 Nutné
h32.A.3021 Příprava produktů běžné studené kuchyně 3 Nutné
h32.A.3022 Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti 3 Nutné
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 3 Nutné
h32.A.1011 Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů 3 Nutné
h32.Z.2011 Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích 3 Nutné
h32.D.3012 Kontrola dodržování norem platných pro výrobu jídel, způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami, způsobu jejich dalšího uchovávání a skladování surovin 3 Nutné
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 Nutné
h32.D.2015 Využívání moderních trendů zdravé výživy 3 Nutné
h32.D.2017 Dodržování zásad osobní a kolektivní hygieny, zásad ochrany životního prostředí a požární ochrany ve stravovacím zařízení 3 Nutné
l11.D.0002 Dodržování zásad provozního řádu vojenského stravovacího zařízení 3 Nutné