Typ JP ID
Specializace 2187

Montér vzduchotechniky

Montér vzduchotechniky provádí montáže, opravy a revize vzduchotechniky.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Maintenance Man, Údržbář, Maintenance technician
Nadřízené povolání: Mechanik strojů a zařízení
Příbuzné specializace: Vahař, Mechanik polygrafických strojů, Mechanik vakuových zařízení, Mechanik geologickoprůzkumných zařízení, Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, Seřizovač gumárenských zařízení, Mechanik báňské záchranné služby, Mechanik opravář, Montér točivých strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž a demontáž vzduchotechnického potrubí.
 • Montáž, demontáž, opravy a zkoušení ventilátorů.
 • Montáž, demontáž, opravy a komplexní zkoušení např. odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, filtrů, vytápěcích souprav, větracích a klimatizačních jednotek.
 • Revize zařízení vzduchotechniky.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 71270 - Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
 • 7127 - Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici klimatizací a chladicích zařízení (CZ-ISCO 7127)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 910 Kč 41 195 Kč 59 849 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7127 Mechanici klimatizací a chladicích zařízení 31 319 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a koordinace práce několika pracovních skupin při montáži kompletních klimatizací jaderných elektráren, automobilek, komplexů nemocničních budov apod. 7
Řízení montáže a demontáže, oprav, rekonstrukcí, revizí, repasí nebo komplexní zkoušení elektrických odlučovačů, látkových filtrů, stabilizátorů, klimatizací obchodních domů, nemocnic, divadel, letištních hal, odprašovacích zařízení továrních hal, mlýnů, odpopílkovávání a odlučování tepláren a elektráren. 6
Montáž kruhového potrubí o průměru nad 1 000 mm nebo čtyřhranného potrubí o obvodu nad 4 000 mm. 5
Montáž, demontáž, opravy a individuální zkoušení elektrických odlučovačů, látkových filtrů, stabilizátorů, axiálních ventilátorů o rozměrech nad 1 800 mm a radiálních ventilátorů nad 1 250 mm, odprašovacích zařízení mlýnů, sil, třídičů, drtičů apod. a klimatizace obchodních domů, nemocnic, divadel a letištních hal a vzduchotechniky jaderných elektráren. 5
Montáž, řízení montáže a demontáže, opravy, revize a repase nebo komplexní zkoušení odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, mazacích stanic, komorových nebo šnekových podavačů, hadicových nebo oběhových filtrů, vytápěcích souprav, větracích a klimatizačních jednotek, mokrých nebo suchých odlučovačů, tlakových zásobníků, pneumatických dopravních žlabů apod. 5
Vyrovnávání nebo seřizování tlakových zásobníků, mokrých odlučovačů, čeřících zařízení, hadicových filtrů apod. 5
Montáž a demontáž elektrických odlučovačů a látkových filtrů. 4
Montáž kruhového potrubí o průměru nad 300 mm do 1 000 mm nebo čtyřhranného potrubí o obvodu nad 1 200 mm do 4 000 mm. 4
Montáž, demontáž, opravy a individuální zkoušení axiálních ventilátorů o rozměrech do 1 800 mm nebo radiálních ventilátorů do 1 250 mm, umělých tahů tepláren nebo kotelen o výkonu do 36 t/h, odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, mazacích stanic, komorových nebo šnekových podavačů a hadicových, absorpčních a kapsových filtrů. 4
Montáž, seřizování nebo oprava podavačů a zásobníků pro pneumatickou dopravu, suchých nebo mokrých odlučovačů apod. 4
Seřizování, revize nebo repase servopohonů, rozboček s pneumatickým ovládáním, systémů oklepávání elektrických odlučovačů a poháněcích jednotek. 4
Demontáž vzduchotechnického potrubí a zařízení bez dalšího používání. 3
Montáž sacích nebo výdechových ústrojí klimatizací a větracích jednotek. 3
Montáž, demontáž a opravy vyústek, tlumicích vložek, mřížek, výfukových hlavic, klapek, šoupátek, krytů spojek ventilátorů, ventilátorů dodávaných v celku, rozboček s pneumatickým ovládáním, nástřešních větracích jednotek, úhelníkových pružin pod ventilátory, polobloků odlučovačů, poháněcích jednotek apod. 3
Zhotovování nebo montáž kruhového potrubí o průměru do 300 mm nebo čtyřhranného potrubí obvodu do 1 200 mm, závěsů a konzol. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž vibracemi x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Práce ve výškách x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce 3652H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér vzduchotechniky (23-072-H)
 • Montér vzduchotechniky (23-072-H)
 • Zámečník (23-003-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3040 Svařování kovů 3 Výhodné
e74.D.1047 Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Nutné
e74.A.4019 Provádění údržby a oprav vzduchotechnických zařízení 3 Nutné
e74.D.3791 Kontrola a provádění funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení 3 Nutné
e74.D.6526 Diagnostikování poruch vzduchotechnických zařízení 3 Nutné
e74.D.2961 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav vzduchotechnických zařízení 3 Nutné
e74.A.3017 Sestavování částí vzduchotechnických zařízení 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Nutné
e74._.0013 točivé stroje (např. kompresory, ventilátory, čerpadla, turbíny apod.), vzduchotechnická zařízení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.