Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 222

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů plechů, montuje a opravuje oplechování fasádních prvků, komínů a průniků a dle vlastních návrhů nebo původních vzorů montuje a opravuje stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého nebo slohového stylu.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: zpracování plechu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Klempíř
Příbuzné specializace: Klempíř strojní,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků.
 • Výpočet spotřeby použitého materiálů a spojovacího materiálu.
 • Montáž a opravy stavebních klempířských dílů a výrobků.
 • Ruční obrábění a zpracovávání plechů řezáním, stříháním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním.
 • Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování.
 • Obsluha strojů a zařízení na dělení, zakružování, ohýbání a tváření plechů.
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů.
 • Slícování a spojování dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.

CZ-ISCO

 • 71267 - Stavební klempíři
 • 7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 382 Kč 33 690 Kč 47 216 Kč 26 636 Kč 33 032 Kč 45 109 Kč
Jihočeský kraj 21 777 Kč 32 401 Kč 45 540 Kč - - -
Liberecký kraj 26 724 Kč 34 386 Kč 41 181 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 25 289 Kč 30 098 Kč 35 699 Kč
Kraj Vysočina 28 156 Kč 36 078 Kč 45 204 Kč - - -
Jihomoravský kraj - - - 26 714 Kč 31 214 Kč 35 674 Kč
Olomoucký kraj - - - 26 283 Kč 31 308 Kč 40 264 Kč
Zlínský kraj 26 606 Kč 34 196 Kč 39 340 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 631 Kč 31 737 Kč 44 811 Kč 25 111 Kč 30 713 Kč 40 639 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 30 578 Kč 30 739 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři http://data.europa.eu/esco/isco/C7126

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž prachem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Klempíř 23-55-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví 3655H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví 3655E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Stavební klempíř/klempířka (36-053-H)
 • Stavební klempíř/klempířka plechových fasád (36-104-H)
 • Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (36-105-H)
 • Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin (36-106-H)
 • Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny (36-107-H)
 • Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce (36-108-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Zkouška postupu pájení - tvrdé pájení ČSN EN 13134

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3091 Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1025 Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2909 Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4007 Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3048 Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1014 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3056 Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4102 Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro klempířské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5019 Výpočet spotřeby materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1027 Strojní zpracování klempířských materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0034 klempířská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0017 klempířské stavební prvky a konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0015 střešní konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0024 stavební výkresy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf