Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102447

Výstavář

Výstavář koordinuje, zajišťuje a vykonává soubor činností nutných k realizaci výstavy nebo veletrhu. Do tohoto souboru patří projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, a rovněž manuální práce v oboru aranžérství, truhlářství, natěračství, elektroinstalací apod.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Aranžér, Produkční výstav a veletrhů, Výstavní manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků k realizaci výstavy nebo veletrhu.
 • Vytváření koncepce, libreta a scénáře výstavy, samostatně nebo v týmu odborníků.
 • Koordinování tvůrčích multidispilinárních týmů.
 • Příprava harmonogramů, zadávání zakázek a koordinování dodavatelů materiálu a služeb.
 • Koordinace zápůjček exponátů nebo vystavovatelů.
 • Kontrola projektové dokumentace z hlediska realizovatelnosti výstavy a bezpečnosti vystavených exponátů i návštěvníků výstavy.
 • Zajišťování bezpečnosti práce a exponátů, dohled na staveništi výstavy.
 • Tvorba prostorových a grafických řešení výstav či veletržních stánků.
 • Aranžování exponátů.
 • Provádění manuálních prací nutných k realizaci výstavy.

CZ-ISCO

 • 33396 - Kulturní referenti
 • 3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 3339)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 203 Kč 34 228 Kč 55 941 Kč 30 301 Kč 38 120 Kč 51 590 Kč
Středočeský kraj 20 731 Kč 34 182 Kč 57 954 Kč 26 003 Kč 33 578 Kč 42 430 Kč
Jihočeský kraj 23 155 Kč 30 989 Kč 47 871 Kč 23 837 Kč 31 945 Kč 40 449 Kč
Plzeňský kraj 16 802 Kč 33 259 Kč 51 317 Kč 25 603 Kč 33 455 Kč 40 412 Kč
Karlovarský kraj 23 070 Kč 31 457 Kč 51 584 Kč - - -
Ústecký kraj 17 708 Kč 32 762 Kč 49 086 Kč 23 391 Kč 32 889 Kč 43 943 Kč
Liberecký kraj 24 190 Kč 31 296 Kč 47 295 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 733 Kč 29 356 Kč 44 839 Kč - - -
Pardubický kraj 19 052 Kč 26 938 Kč 43 097 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 805 Kč 33 188 Kč 48 460 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 456 Kč 29 043 Kč 47 197 Kč 24 600 Kč 31 524 Kč 41 910 Kč
Olomoucký kraj 24 164 Kč 28 594 Kč 46 478 Kč 24 376 Kč 32 874 Kč 39 625 Kč
Zlínský kraj 18 016 Kč 30 446 Kč 43 885 Kč 26 143 Kč 31 078 Kč 39 892 Kč
Moravskoslezský kraj 24 100 Kč 33 425 Kč 53 317 Kč 25 741 Kč 32 429 Kč 40 797 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 32 132 Kč 33 897 Kč
33396 Kulturní referenti - 32 472 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3339

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Práce ve výškách x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování dřeva 3331N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru administrativa 6342N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výstavář/výstavářka (82-039-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h12.D.3914 Kontrola čerpání finančních prostředků pro komerční výstavy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12.Z.2093 Koordinace činností při přípravě a realizaci komerční výstavy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12.C.2083 Organizační a technické zajišťování prostorů pro komerční výstavy (vyřízení pronájmu prostor, staveb stánků, technická podpora apod.) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12.D.8091 Evidence vystavovatelů, jejich požadavků a finančních souvislostí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.8011 Vykonávání administrativních činností spojených s aranžováním a vystavováním 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.5121 Stanovování předběžného finančního rozpočtu připravované výstavy nebo veletrhu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2121 Koordinování prací při improvizačních úpravách expozic zvládajících neočekávané proměny nároků na projekt a výtvarně prostorovou koncepci výstavy v období její přípravy a realizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2122 Koordinování zabezpečení dílčích úkolů souvisejících s projektovou přípravou částí expozic výstav a veletrhů, vedení tvůrčího týmu projektantů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.4121 Vykonávání autorského dozoru a poradenství nad instalací výstav a veletrhů, ideové vedení realizující skupiny pracovníků 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0032 druhy skla 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0003 zásady vedení porad 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0090 právní předpisy pro odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.