Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5606

Správce depozitáře

Správce depozitáře spravuje sbírky z oblasti přírodních a humanitních věd, zajišťuje ukládání sbírkových předmětů, jejich ochranu a manipulaci s nimi.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Curator
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Správa různých druhů sbírek z oblasti přírodních a humanitních věd.
 • Zajišťování bezpečnostních opatření proti poškození sbírek nebo jednotlivých předmětů.
 • Vedení evidence a dokumentace sbírek.

CZ-ISCO

 • 44150 - Pracovníci evidence dat a archivů
 • 4415 - Pracovníci evidence dat a archivů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci evidence dat a archivů (CZ-ISCO 4415)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 635 Kč 33 852 Kč 44 540 Kč 26 285 Kč 32 879 Kč 44 886 Kč
Středočeský kraj - - - 24 816 Kč 31 027 Kč 38 874 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 823 Kč 30 463 Kč 36 791 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 954 Kč 30 463 Kč 37 620 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 865 Kč 30 338 Kč 35 795 Kč
Ústecký kraj 22 305 Kč 25 353 Kč 29 961 Kč 23 555 Kč 29 740 Kč 37 621 Kč
Liberecký kraj - - - 23 778 Kč 30 783 Kč 39 520 Kč
Královéhradecký kraj 23 617 Kč 26 191 Kč 31 567 Kč 25 679 Kč 31 968 Kč 38 312 Kč
Pardubický kraj - - - 24 608 Kč 29 735 Kč 35 897 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 127 Kč 31 256 Kč 40 047 Kč
Jihomoravský kraj 25 703 Kč 31 929 Kč 40 292 Kč 24 506 Kč 30 235 Kč 37 714 Kč
Olomoucký kraj - - - 25 675 Kč 32 860 Kč 37 908 Kč
Zlínský kraj - - - 22 910 Kč 31 646 Kč 36 881 Kč
Moravskoslezský kraj 24 548 Kč 33 903 Kč 38 054 Kč 23 216 Kč 29 170 Kč 36 369 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4415 Pracovníci evidence dat a archivů 31 606 Kč 31 128 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4415 Pracovníci evidence dat a archivů http://data.europa.eu/esco/isco/C4415

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví 7241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů 8248M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce/správkyně depozitáře (71-002-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.8061 Vedení evidence a dokumentace sbírek a předmětů odborné nebo kulturní hodnoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.C.1011 Poskytování informací o vystavovaných exponátech odborné nebo kulturní hodnoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.3911 Kontrola stavu vystavovaných exponátů odborné nebo kulturní hodnoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.7021 Odborné spravování a doplňování sbírek odborné nebo kulturní hodnoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0042 administrativa sbírek a péče o ně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.