Typ JP ID
Povolání 242

Ruční tkadlec

Ruční tkadlec ručně tká a ručně váže individuálně řešené potahové, dekorační a oděvní tkaniny, opony, koberce, nástěnné koberce, s kombinacemi vazeb a barev podle výtvarných návrhů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Weaver, Ruční tkadlena
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru.
 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení ručně tkaného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Zhotovení ručně tkaného výrobku.
 • Dokončení ručně tkaného výrobku.
 • Opravy a údržba ručně tkaného výrobku.
 • Obsluha, údržba a úpravy a nastavení tkalcovských stavů.

CZ-ISCO

 • 73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 7318 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vypracování výtvarného návrhu ručně tkaných výrobků. 8
Zpracování technické dokumentace ručně tkaných výrobků. 8
Opravy, úpravy a údržba všech druhů ručně tkaných výrobků při použití původních technik. 8
Ruční tkaní unikátních výstavních exponátů a experimentů v přímé spolupráci s výtvarníky nebo podle vlastních návrhů. 8
Ruční tkaní barevně vzorovaných tkanin a koberců ve spojení s vazebnými kombinacemi. 7
Ruční tkaní ve složitých (odvozených) vazbách s více podnožkami, dosahovanými kombinacemi na tkalcovském stavu (pravidelná střída). 7
Ruční tkaní na čtyř a více listových stavech a provádění úprav a nastavení stavů. 7
Ruční tkaní hladkých jednobarevných potahových, dekoračních a oděvních tkanin v základních i složitých vazbách. 6
Ruční tkaní nebo vázání vzorovaných koberců s vyvazovaným vlasem a koberců s jednoduchou vazbou včetně nástěnných koberců. 6
Ruční tkaní strukturálních a vlasových koberců. 6
Ruční tkaní tkanic a pásů předtkalcovskými technikami. 6
Ruční tkaní hladkých jednobarevných a jednoduše vzorovaných koberců a ruční vázání hladkých koberců. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní výtvarnictví 82-41-M/14
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ruční tkadlec (82-051-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.2111 Volba postupu práce, způsobu zpracování a materiálů pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin, s kombinacemi vazeb a barev dle výtvarných návrhů 3 Nutné
e21.A.1050 Ruční tkaní nebo vázání vzorovaných koberců s vyvazovaným vlasem a koberců s jednoduchou vazbou 3 Nutné
e21.A.1058 Začištění a zakončení jednotlivých částí tkaniny 3 Nutné
e21.A.1040 Opravy a údržba všech druhů ručně tkaných výrobků při používání původních technik 3 Nutné
e21.A.1048 Obsluha, údržba, úpravy a nastavení tkalcovských stavů pro ruční tkaní potahových, dekoračních a oděvních tkanin 3 Nutné
e21.A.1049 Příprava a úprava surovin a materiálů pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin 3 Nutné
m13.D.1042 Zpracování výtvarného návrhu pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin s kombinacemi vazeb a barev 3 Nutné
e21.D.1032 Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin 3 Nutné
e21.A.1118 Ruční tkaní unikátních textilních výstavních exponátů dle vlastních návrhů nebo v přímé spolupráci s výtvarníky 3 Nutné
e21.A.1119 Ruční vázání a tkaní koberců velkých rozměrů s náročnými vzory dle předlohy nebo patrony, včetně koberců s vyvazovaným vlasem 3 Nutné
e21.A.1112 Ruční tkaní hladkých jednobarevných a jednoduše vzorovaných koberců a ruční vázání hladkých koberců 3 Nutné
e21.A.1113 Ruční tkaní hladkých potahových, dekoračních a oděvních tkanin v základních vazbách, jednobarevných nebo s barevnými pruhy a vzory v útku 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11._.0011 dějiny umění 3 Nutné
m13._.0008 uměleckořemeslné zpracování textilu 3 Nutné
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 Nutné
m13._.0091 odborné kreslení 3 Nutné
e21._.0011 technologie ručního tkaní 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.