Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 241

Ruční krajkářka

Ruční krajkářka dle výtvarných návrhů a při použití všech vhodných materiálů ručně zhotovuje paličkované a šité krajky, krajky pletené na rámu, krajky drhané, síťované apod.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: výroba textilií a textilních výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Lacemaker, Manual lace-worker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů a pro zhotovení ruční krajky.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Zhotovení ruční krajky.
 • Dokončení ruční krajky.
 • Opravy a údržba ruční krajky.

CZ-ISCO

 • 73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 7318 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7318 Řemeslníci pracující s textilem, kůží a příbuznými materiály (tradiční lidová tvorba) http://data.europa.eu/esco/isco/C7318

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní výtvarnictví 82-41-M/14
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ruční krajkář/krajkářka (82-033-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1019 Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1028 Oprava a údržba ručních krajek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.1031 Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro ruční zhotovení krajek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1037 Ruční zhotovení paličkovaných a šitých krajek, krajek pletených na rámu, krajek drhaných a krajek síťovaných podle výtvarných návrhů při použití všech vhodných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1038 Tužení, žehlení krajek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.1041 Zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace pro ruční zhotovení krajek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1039 Příprava a úprava surovin a materiálů pro ruční zhotovení krajek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0008 uměleckořemeslné zpracování textilu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0091 odborné kreslení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0003 technologie krajkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.