Typ JP ID
Specializace 101800

Návrhář software

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Analytik, Softwarový architekt, Software designer
Nadřízené povolání: Analytik IT
Příbuzné specializace: Návrhář databází, Business analytik,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů softwarových aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb, včetně integrace se stávajícími systémy.
 • Navrhování databáze.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Optimalizování výkonnosti navrhované softwarové aplikace.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhované softwarové aplikace.
 • Sledování trendů, standardů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti dat.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

CZ-ISCO

 • 25120 - Vývojáři softwaru
 • 2512 - Vývojáři softwaru

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vývojáři softwaru (CZ-ISCO 2512)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 45 053 Kč 83 844 Kč 146 940 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 643 Kč 51 948 Kč 84 165 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 370 Kč 57 144 Kč 100 053 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2512 Vývojáři softwaru 69 124 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Návrh integrace se stávajícími systémy. 9
Tvorba schémat a diagramů s využitím jazyka UML v case nástroji (např. stavový diagram, komponentový diagram, sekvenční diagram, use case diagram). 9
Určování postupu migrace dat. 9
Vyhodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s navrhovaným software. 9
Interpretování programového kódu. 8
Návrh databázového schématu. 8
Návrh algoritmu pro řešení konkrétní funkcionality softwarové aplikace. 8
Návrh vhodné sw technologie pro konkrétní softwarovou aplikaci. 8
Posuzování reálnosti zadaných výkonnostních kritérií softwarové aplikace. 8
Práce s SQL dotazy. 8
Spolupráce s testery při testování. Využívání zpětné vazby z fáze testování. 8
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systému informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systému informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce. 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOV Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Návrhář/návrhářka software (18-002-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.7110 Algoritmizace úloh 6 Nutné
j21.D.7120 Navrhování databází 6 Nutné
j21.D.7143 Vytváření schémat a diagramů s využitím jazyka UML 6 Nutné
j21.D.7240 Optimalizace výkonnosti software 6 Nutné
j21.D.3442 Zajišťování bezpečnosti software 6 Nutné
j22.D.1137 Analýza vstupů od webového designéra, grafika a klienta 4 Nutné
j21.D.6122 Analyzování a projektování náročných a složitých aplikací včetně navržení databází a integrace se stávajícími systémy 5 Nutné
j21.D.7002 Používání SQL 6 Výhodné
j21.D.7124 Vytváření projektové dokumentace pomocí metajazyků a logických a strukturálních diagramů informačních systémů a jednotlivých počítačových aplikací 5 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 5 Nutné
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 Nutné
j21._.0012 principy programování 6 Nutné
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 Nutné
j21._.0001 informatika 6 Výhodné
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 Výhodné
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 5 Výhodné
j21._.0024 technické prostředky kybernetické bezpečnosti (security devices) 5 Výhodné
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.