Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30122

Programátor

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Programmer, Samostatný programátor junior
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli.
 • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.
 • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.

CZ-ISCO

 • 35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
 • 3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici provozu informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 3511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 020 Kč 47 013 Kč 94 399 Kč 29 215 Kč 38 863 Kč 58 420 Kč
Středočeský kraj 19 363 Kč 40 237 Kč 66 984 Kč 31 188 Kč 38 471 Kč 45 268 Kč
Jihočeský kraj - - - 26 630 Kč 37 492 Kč 49 574 Kč
Plzeňský kraj 25 584 Kč 41 549 Kč 67 500 Kč 26 931 Kč 35 878 Kč 45 082 Kč
Ústecký kraj 17 096 Kč 30 917 Kč 60 185 Kč 28 791 Kč 35 844 Kč 43 730 Kč
Královéhradecký kraj 24 683 Kč 36 717 Kč 64 052 Kč 28 142 Kč 32 833 Kč 39 742 Kč
Pardubický kraj - - - 31 569 Kč 36 940 Kč 47 809 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 410 Kč 36 576 Kč 45 542 Kč
Jihomoravský kraj 20 402 Kč 45 410 Kč 68 421 Kč 29 186 Kč 39 050 Kč 60 259 Kč
Olomoucký kraj 18 479 Kč 36 814 Kč 51 029 Kč 31 094 Kč 45 386 Kč 71 546 Kč
Zlínský kraj 30 103 Kč 45 560 Kč 56 302 Kč 27 700 Kč 34 278 Kč 44 895 Kč
Moravskoslezský kraj 29 944 Kč 40 477 Kč 68 867 Kč 27 446 Kč 37 767 Kč 48 963 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií 43 143 Kč 37 943 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií http://data.europa.eu/esco/isco/C3511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika 2646L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika 2647L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru automatizace 2644L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika 2643M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace 2644M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Programátor/programátorka (18-003-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.6120 Analýza a algoritmizace praktických úloh 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7149 Tvorba uživatelského rozhraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7148 Tvorba programu ve vybraném prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.4122 Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0012 principy programování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0014 programovací jazyky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0031 lokalizace softwaru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0032 testování softwaru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 4
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.