Typ JP ID
Specializace 5334

Komandující

Komandující zabezpečuje hospodaření se zaměstnanci staniční služby a vlakových čet při obsazování pracovních míst ve směně.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Technik železniční dopravy
Příbuzné specializace: Nádražní, Vozový disponent, Dozorce depa,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sestavování služebních rozvrhů (turnusů).
 • Vedení evidence o odpracované době a výkonech pracovníků.
 • Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby pracovníky svěřeného úseku.
 • Kontrolní činnost.

CZ-ISCO

 • 43237 - Komandující

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 371 Kč 32 676 Kč 48 152 Kč 26 382 Kč 31 716 Kč 43 595 Kč
Středočeský kraj 19 357 Kč 34 018 Kč 42 753 Kč 24 510 Kč 35 667 Kč 40 135 Kč
Jihočeský kraj 14 585 Kč 34 619 Kč 41 761 Kč 26 772 Kč 34 274 Kč 42 333 Kč
Plzeňský kraj 16 959 Kč 32 324 Kč 43 874 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 052 Kč 34 772 Kč 39 603 Kč - - -
Ústecký kraj 20 907 Kč 33 525 Kč 42 277 Kč 21 388 Kč 29 001 Kč 33 997 Kč
Liberecký kraj 22 841 Kč 32 920 Kč 41 230 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 664 Kč 32 537 Kč 39 263 Kč - - -
Pardubický kraj 18 036 Kč 34 363 Kč 44 989 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 183 Kč 34 188 Kč 42 918 Kč 22 386 Kč 29 186 Kč 38 332 Kč
Jihomoravský kraj 20 684 Kč 33 139 Kč 41 790 Kč 25 845 Kč 32 695 Kč 39 992 Kč
Olomoucký kraj 19 739 Kč 31 996 Kč 42 813 Kč 25 416 Kč 31 248 Kč 41 578 Kč
Zlínský kraj 23 944 Kč 32 624 Kč 39 504 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 12 889 Kč 26 088 Kč 39 066 Kč 22 570 Kč 28 814 Kč 35 168 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 32 633 Kč 31 061 Kč
43237 Komandující 33 296 Kč -

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní řízení a koordinace činnosti střediska vlakových čet. 8
Kontrola sestavování služebních rozvrhů (turnusů) včetně vedení evidence a přehledu o výkonech zaměstnanců. 8
Metodické vedení a řízení činnosti zaměstnanců hospodařících s fondem pracovní doby. 8
Zajišťování činnosti při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků. 8
Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. 8
Hospodaření se zaměstnanci vlakových čet, obsluhy nákladních vlaků a staniční služby. 7
Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) včetně vedení evidence a přehledu o výkonech zaměstnanců. 7
Provádění posunu v dopravním obvodu. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž vibracemi x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obecná příprava 79xxK
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě 3752H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Komandující (37-034-M)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace 4 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.1001 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 4 Nutné
h22.D.8007 Evidování obsazení vlaků vlakovými četami a obsluhami vlaků 4 Nutné
h22.D.8009 Evidování obsazení staniční služby v železniční stanici 4 Nutné
h22.D.1003 Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel 4 Nutné
h22.Z.1034 Sestavování služebních rozvrhů vlakových čet a obsluhy vlaků 4 Nutné
h22.Z.1035 Sestavování služebních rozvrhů staniční služby v železniční stanici 4 Nutné
h22.B.4021 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.