Typ JP ID
Specializace 5334

Komandující

Komandující zabezpečuje hospodaření se zaměstnanci staniční služby a vlakových čet při obsazování pracovních míst ve směně.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Technik železniční dopravy
Příbuzné specializace: Nádražní, Vozový disponent, Dozorce depa,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sestavování služebních rozvrhů (turnusů).
 • Vedení evidence o odpracované době a výkonech pracovníků.
 • Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby pracovníky svěřeného úseku.
 • Kontrolní činnost.

CZ-ISCO

 • 43237 - Komandující
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 206 Kč 36 156 Kč 51 939 Kč 28 688 Kč 34 586 Kč 46 619 Kč
Středočeský kraj 22 978 Kč 36 887 Kč 47 116 Kč 26 647 Kč 39 292 Kč 44 539 Kč
Jihočeský kraj 16 649 Kč 37 845 Kč 44 483 Kč 30 188 Kč 37 490 Kč 47 396 Kč
Plzeňský kraj 17 144 Kč 34 315 Kč 47 159 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 178 Kč 37 519 Kč 43 675 Kč - - -
Ústecký kraj 21 095 Kč 35 046 Kč 44 084 Kč 25 574 Kč 32 745 Kč 38 229 Kč
Liberecký kraj 25 801 Kč 36 496 Kč 46 125 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 456 Kč 34 841 Kč 42 375 Kč - - -
Pardubický kraj 24 032 Kč 36 387 Kč 45 207 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 998 Kč 36 004 Kč 46 410 Kč 24 003 Kč 31 966 Kč 42 048 Kč
Jihomoravský kraj 21 203 Kč 34 548 Kč 46 037 Kč 25 774 Kč 35 510 Kč 45 445 Kč
Olomoucký kraj 20 686 Kč 34 460 Kč 46 105 Kč 27 723 Kč 34 163 Kč 44 837 Kč
Zlínský kraj 25 779 Kč 35 715 Kč 43 175 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 14 745 Kč 26 904 Kč 42 068 Kč 25 312 Kč 31 973 Kč 38 374 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 36 597 Kč 35 192 Kč
43237 Komandující 37 530 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní řízení a koordinace činnosti střediska vlakových čet. 8
Kontrola sestavování služebních rozvrhů (turnusů) včetně vedení evidence a přehledu o výkonech zaměstnanců. 8
Metodické vedení a řízení činnosti zaměstnanců hospodařících s fondem pracovní doby. 8
Zajišťování činnosti při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků. 8
Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. 8
Hospodaření se zaměstnanci vlakových čet, obsluhy nákladních vlaků a staniční služby. 7
Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) včetně vedení evidence a přehledu o výkonech zaměstnanců. 7
Provádění posunu v dopravním obvodu. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž vibracemi x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obecná příprava 79xxK
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě 3752H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Komandující (37-034-M)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace 4 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.1001 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 4 Nutné
h22.D.8007 Evidování obsazení vlaků vlakovými četami a obsluhami vlaků 4 Nutné
h22.D.8009 Evidování obsazení staniční služby v železniční stanici 4 Nutné
h22.D.1003 Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel 4 Nutné
h22.Z.1034 Sestavování služebních rozvrhů vlakových čet a obsluhy vlaků 4 Nutné
h22.Z.1035 Sestavování služebních rozvrhů staniční služby v železniční stanici 4 Nutné
h22.B.4021 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.