Typ JP ID
Povolání 102814

Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů provádí opravu a údržbu těžebně-dopravních (harvestory, vyvážecí soupravy a případné nástavby na tyto stroje) a štěpkovacích strojů.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Opravář lesní mechanizace
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Vyhodnocení stupně opotřebení a funkční způsobilosti těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti.
 • Údržba a opravy těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Montáž součástí a seřizování těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Odzkoušení provedených oprav a montáží.
 • Renovace opotřebených součástek těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Ruční svařování kovových materiálů.
 • Komunikace s autorizovaným servisem lesnických strojů.
 • Vedení provozní evidence.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x x
Zraková zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělství a lesnictví 41-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář/opravářka štěpkovacích strojů (41-102-H)
 • Opravář/opravářka lesnických těžebně-dopravních strojů (41-103-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
 • povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 Nutné
e71.D.3041 Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz 3 Nutné
e71.B.3175 Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí 3 Nutné
e74.A.3042 Svařování kovů elektrickým obloukem 3 Nutné
e75.D.1011 Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství 3 Nutné
e75.D.2021 Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství 3 Nutné
c14.D.1024 Diagnostika poruch a stanovení opravy těžebně dopravních a štěpkovacích strojů a zařízení 3 Nutné
c14.B.1012 Demontáž a montáž včetně seřizování těžebně dopravních a štěpkovacích strojů 3 Nutné
c14.B.1013 Provádění údržbářských a opravárenských prací na těžebně dopravních a štěpkovacích strojích 3 Nutné
e72.A.1007 Obrábění a zpracování kovových, technických materiálů a plastů 3 Nutné
c14.C.2023 Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem těžebně dopravních a štěpkovacích strojů 3 Nutné
c14.D.1025 Dodržování a uplatňování zásad BOZP při opravách těžebně dopravních a štěpkovacích strojů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0011 principy obsluhy lesních strojů 3 Nutné
c14._.0021 stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa 3 Nutné
e74._.0076 technologie oprav a seřizování zemědělských a lesnických strojů 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
j13._.0010 hydraulika 3 Nutné
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 3 Nutné
e72._.0041 technologie obrábění kovů 3 Nutné
e81._.0008 měřicí a regulační technika 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.