Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102814

Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů provádí opravu a údržbu těžebně-dopravních (harvestory, vyvážecí soupravy a případné nástavby na tyto stroje) a štěpkovacích strojů.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Opravář lesní mechanizace
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Vyhodnocení stupně opotřebení a funkční způsobilosti těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti.
 • Údržba a opravy těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Montáž součástí a seřizování těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Odzkoušení provedených oprav a montáží.
 • Renovace opotřebených součástek těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Ruční svařování kovových materiálů.
 • Komunikace s autorizovaným servisem lesnických strojů.
 • Vedení provozní evidence.

CZ-ISCO

 • 72334 - Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 225 Kč 36 837 Kč 48 514 Kč - - -
Středočeský kraj 25 062 Kč 37 497 Kč 53 233 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 410 Kč 33 692 Kč 45 429 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 277 Kč 36 966 Kč 48 481 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 298 Kč 36 960 Kč 50 130 Kč - - -
Ústecký kraj 26 713 Kč 34 043 Kč 46 591 Kč - - -
Liberecký kraj 26 368 Kč 38 059 Kč 50 830 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 524 Kč 33 964 Kč 43 474 Kč - - -
Pardubický kraj 21 562 Kč 32 482 Kč 44 820 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 919 Kč 37 355 Kč 47 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 942 Kč 33 931 Kč 46 718 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 245 Kč 34 227 Kč 44 956 Kč - - -
Zlínský kraj 24 008 Kč 32 320 Kč 45 986 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 449 Kč 35 318 Kč 46 254 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 34 787 Kč 30 464 Kč
72334 Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení 30 853 Kč 28 345 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7233

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x x
Zraková zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělství a lesnictví 41-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář/opravářka štěpkovacích strojů (41-102-H)
 • Opravář/opravářka lesnických těžebně-dopravních strojů (41-103-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3041 Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.3175 Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3042 Svařování kovů elektrickým obloukem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1011 Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.2021 Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1024 Diagnostika poruch a stanovení opravy těžebně dopravních a štěpkovacích strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1012 Demontáž a montáž včetně seřizování těžebně dopravních a štěpkovacích strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1013 Provádění údržbářských a opravárenských prací na těžebně dopravních a štěpkovacích strojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1007 Obrábění a zpracování kovových, technických materiálů a plastů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.C.2023 Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem těžebně dopravních a štěpkovacích strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1025 Dodržování a uplatňování zásad BOZP při opravách těžebně dopravních a štěpkovacích strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0011 principy obsluhy lesních strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0021 stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0076 technologie oprav a seřizování zemědělských a lesnických strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0010 hydraulika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0041 technologie obrábění kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0008 měřicí a regulační technika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.