Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102681

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.). Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Sociální pracovník vězeňství
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 34126 - Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
  • 3412 - Odborní pracovníci v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v sociální oblasti (CZ-ISCO 3412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 33 698 Kč 42 153 Kč 52 403 Kč
Středočeský kraj - - - 29 512 Kč 36 436 Kč 46 826 Kč
Jihočeský kraj 23 915 Kč 27 168 Kč 40 588 Kč 28 626 Kč 36 470 Kč 45 778 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 491 Kč 37 467 Kč 50 848 Kč
Karlovarský kraj - - - 31 514 Kč 37 063 Kč 42 295 Kč
Ústecký kraj 29 882 Kč 38 784 Kč 45 904 Kč 26 026 Kč 35 236 Kč 44 569 Kč
Liberecký kraj - - - 28 536 Kč 35 690 Kč 44 942 Kč
Královéhradecký kraj - - - 28 746 Kč 36 091 Kč 43 782 Kč
Pardubický kraj 28 030 Kč 29 410 Kč 35 082 Kč 27 615 Kč 34 190 Kč 42 449 Kč
Kraj Vysočina 30 388 Kč 34 316 Kč 43 474 Kč 28 672 Kč 34 952 Kč 44 259 Kč
Jihomoravský kraj 26 289 Kč 31 911 Kč 40 630 Kč 29 822 Kč 37 120 Kč 45 792 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 500 Kč 36 763 Kč 47 274 Kč
Zlínský kraj 16 946 Kč 34 771 Kč 38 449 Kč 27 952 Kč 35 273 Kč 43 494 Kč
Moravskoslezský kraj 21 168 Kč 33 178 Kč 38 502 Kč 29 132 Kč 37 107 Kč 46 565 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3412 Odborní pracovníci v sociální oblasti 31 932 Kč 36 811 Kč
34126 Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních 35 937 Kč 39 246 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce http://data.europa.eu/esco/isco/C3412

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce 6731R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce 6731N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů sociální vědy 67xxN

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22.C.6423 Posilování sociálních a společenských kontaktů klienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.1124 Poskytování sociálně právního poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.2010 Zajišťování odborné pomoci pro klienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.2015 Vyřizování záležitostí a problémů klientů v oblasti sociálně právní a sociálně zdravotní včetně jejich projednávání se státními institucemi 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.8315 Plnění ohlašovací povinnosti o změnách během výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody příslušným orgánům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.2901 Zprostředkovávání pomoci v otázkách sociálně právních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.6417 Vedení specializovaných výcvikových a dalších preventivních programů osobního rozvoje a prevence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.6421 Vedení klientů při provádění praktických činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0022 činnost vězeňské stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0001 sociální práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0002 metody sociální práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0023 poradenství pro občany obviněné, odsouzené, ve výkonu a po výkonu trestu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0012 sociálně právní postupy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0022 sociální psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.