Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103511

Kovář ruční

Kovář ruční zhotovuje kovové součásti ručním volným kováním s využitím základních kovářských prací jako je prodlužování, pěchování, osazování, kulacení, ohýbání, děrování a sekání.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: tváření kovů ve strojírenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních na dané teploty.
 • Výroba součástí podle výkresu.
 • Výroba nářadí a nástrojů volným kováním na kovadlině a kováním na bucharech bez použití zápustek.
 • Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Obsluha kovářských pecí a výhní.
 • Seřizování, ošetřování a údržba kovářskho nářadí a kovářských pecí a výhní.

CZ-ISCO

 • 72210 - Kováři
 • 7221 - Kováři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kováři (CZ-ISCO 7221)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Kraj Vysočina 28 994 Kč 36 139 Kč 41 581 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 752 Kč 32 541 Kč 43 543 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7221 Kováři 33 847 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7221 Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů http://data.europa.eu/esco/isco/C7221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kovář 23-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce 2357H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kovář/kovářka ruční (21-016-H)

Akreditované kurzy

 • Kvalifikaci pro výkon tohoto povolání je možné získat alternativně prostřednictvím příslušného rekvalifikačního vzdělávacího programu akreditovaného dle Vyhlášky 176/2009. Seznam akreditovaných rekvalifikačních programů naleznete v Databázi udělených akreditací (https://akredis.msmt.cz/#!DakRekvalifikaceSearchPage)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.1074 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2985 Volba postupu práce a technologických podmínek ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, kování nářadí, nástrojů a různých strojních součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4065 Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí, výhní, kovacích lisů a bucharů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1025 Ruční kování ostří pluhů, zubů a krojidel, plochých sekáčů, razidel, listových pružin, profilových nožů na obrábění kovů, skob, hřebíků, petlic různého nářadí, vykovávání prasklých rámů bran a smyků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1024 Ruční zpracování kovu za tepla pěchováním, prodlužováním, ohýbáním, nakrucováním, sekáním, tvarováním výkovků podle šablon, kovářským děrováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1041 Obsluha kovářských pecí a výhní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3041 Svařování v ohni 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1022 Ruční kování ocelí nebo neželezných kovů a jejich slitin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0031 technologie kovářství a kovárenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0085 tepelné zpracování materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.