Typ JP ID
Specializace 100963

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obuvník pro výrobu komponentů
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Příbuzné specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Svrškařka, Opravář obuvi a kožedělného zboží, Obuvník pro sériovou výrobu, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Vysekávač,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Napínání podšívek celopryžové obuvi na bodce kopyta.
 • Vulkanizování pryžové obuvi ve vulkanizačním kotli.
 • Strojní ořezávání přetoků podešví.
 • Vytahování faksinků hladkých i s dezénem na příslušnou sílu.
 • Řízení chodu vstřikovacího stroje na výrobu podešví, podpatků.
 • Lisování pryžotextilní obuvi, montáž včetně vulkanizace.
 • Řízení vulkanizačních procesů.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

CZ-ISCO

 • 81561 - Obsluha strojů na výrobu obuvi
 • 8156 - Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zavalování kaučukových dílců. 6
Míchání kaučukových směsí. 5
Nakládání faksinkových kaučukových dílců. 4
Orientace v technických popisech a dávkování složení kaučukových směsí. 3
Příprava gumárenských směsí. 3
Orientace a znalost norem a technologických předpisů pro vytlačování kaučukových směsí. 3
Orientace a znalost norem a technologických předpisů pro válcování kaučukových směsí. 3
Orientace a znalost norem a technologických předpisů procesu vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli. 3
Obsluha gumárenských strojů a linek pro výrobu pryžové obuvi. 3
Lisování pryžové obuvi. 3
Apretace pryžové obuvi. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obuvník pro gumárenskou výrobu (32-013-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.B.1051 Lisování pryžové obuvi 3 Nutné
e23.B.1905 Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi 3 Nutné
e23.D.2932 Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu pryžové obuvi 3 Nutné
e23.D.1002 Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví 3 Nutné
e23.D.3903 Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi 3 Nutné
e23.A.4010 Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu pryžové obuvi 3 Nutné
e23.B.1015 Obsluha obuvnických a gumárenských strojů 3 Nutné
e23.A.3200 Příprava gumárenských směsí 3 Nutné
e23.B.1016 Vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli 3 Nutné
e23.A.3054 Úprava a dokončování pryžové obuvi 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 3 Nutné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.