Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102735

Kastelán

Kastelán zajišťuje a řídí správu a provoz rozsáhlých a významných památkových objektů a spolupracuje s památkovými ústavy a orgány státní správy při údržbě, rekonstrukcích a obnovách těchto objektů.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vedoucí správy památkového objektu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování správy a provozu rozsáhlých a významných památkových objektů.
 • Zajišťování prezentace a propagace těchto objektů.
 • Zajišťování správy depozitářů a mobiliárních fondů v rámci památkových objektů.
 • Zpracování koncepcí a analýz na využití památkových objektů.
 • Dokumentace, iniciace a koordinace odborného poznání objektu, jeho dějin a mobiliáře.
 • Ekonomické řízení v rámci přiděleného rozpočtu.
 • Vyhledávání zdrojů dalšího financování provozu, údržby a dalšího rozvoje objektu.
 • Řízení podřízených pracovníků a zajištění personalistiky s tím spojené.
 • Odpovědnost za požární ochranu, bezpečnost ochrany zdraví.

CZ-ISCO

 • 26213 - Správci památkových objektů, kasteláni
 • 2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů (CZ-ISCO 2621)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 021 Kč 36 819 Kč 53 596 Kč
Středočeský kraj - - - 25 850 Kč 35 901 Kč 48 017 Kč
Jihočeský kraj - - - 30 294 Kč 37 565 Kč 49 937 Kč
Plzeňský kraj - - - 26 709 Kč 33 059 Kč 45 790 Kč
Ústecký kraj - - - 29 426 Kč 34 779 Kč 43 800 Kč
Liberecký kraj - - - 28 902 Kč 37 246 Kč 53 902 Kč
Královéhradecký kraj - - - 27 953 Kč 34 475 Kč 44 962 Kč
Pardubický kraj - - - 28 953 Kč 35 250 Kč 40 267 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 938 Kč 35 036 Kč 43 536 Kč
Jihomoravský kraj - - - 29 245 Kč 37 058 Kč 49 435 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 727 Kč 36 488 Kč 47 349 Kč
Zlínský kraj - - - 29 738 Kč 40 084 Kč 56 042 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 585 Kč 35 336 Kč 44 052 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 35 375 Kč 36 032 Kč
26213 Správci památkových objektů, kasteláni - 42 752 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2621 Specialisté archiváři a kurátoři http://data.europa.eu/esco/isco/C2621

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění 81xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů architektura 35xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru historické vědy 7105T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34.Z.2011 Organizační zajišťování návštěvnického provozu v památkových objektech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.2001 Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.2011 Zpracovávání koncepcí a plánů na využití památkových objektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.1004 Sestavení rozpočtu pro provoz a údržbu památkového objektu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.Z.2096 Organizace a řízení prací při zajišťování údržby rozsáhlých majetkových souborů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.C.2097 Objednávání údržbových a opravářských prací u odborných firem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.C.2098 Přebírání výsledků údržbových a opravářských prací objednaných firem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.9021 Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.C.2011 Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.1003 Orientace v právních předpisech souvisejících s údržbou a obnovou památkového objektu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.1005 Správa památkového objektu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.1009 Vedení evidence správy památkového objektu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.8011 Provádění správy depozitářů a mobiliárních fondů v rámci památkových objektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8011 Provádění evidence a inventarizace majetku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34._.0004 péče o památkové objekty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0002 specifika jednotlivých stavebních slohů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13._.0071 technická zařízení budov 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0001 historie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0021 kulturologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.