Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103213

Dirigent ozbrojených sil ČR

Dirigent ozbrojených sil ČR řídí hudební orchestry, skupiny a sbory při interpretaci hudebních a hudebně - dramatických děl a reprezentuje Armádu ČR na veřejnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Hudební dirigent, Velitel hudby, Dirigent orchestru, Hlavní dirigent, Kapitán, Major, Podplukovník
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách - 68 895 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hudební umění 8201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv 8245N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění 8247N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru hudba 8244N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102T

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.8011 Vedení dokumentace o provozu uměleckého tělesa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3013 Posuzování hry hudebníků a odhalování nedostatků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.3009 Dirigování hudebních děl s orchestrem (skupinou), sólisty a sbory 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2081 Tvorba umělecké koncepce hudebního tělesa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6005 Nastudování hudebních děl s hudebním tělesem (orchestrem, skupinou), sólisty a sbory 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0002 Reprezentace Armády ČR při protokolárních akcích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.1021 Sestavování plánu koncertních programů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.1022 Sestavování plánu vzdělávání orchestru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0002 dirigentství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0001 hudba 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf