Typ JP ID
Specializace 102022

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na úzkých formátech kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Printer
Nadřízené povolání: Tiskař
Příbuzné specializace: Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na ofsetových archových strojích, Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích, Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na sítotiskových strojích,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků flexotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení flexotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

CZ-ISCO

 • 73220 - Tiskaři
 • 7322 - Tiskaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tiskaři (CZ-ISCO 7322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 21 598 Kč 36 104 Kč 52 516 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 465 Kč 32 530 Kč 38 460 Kč - - -
Pardubický kraj 21 707 Kč 27 554 Kč 49 329 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 860 Kč 31 162 Kč 44 241 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 598 Kč 29 997 Kč 43 244 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7322 Tiskaři 30 188 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Tisk vícebarevných prací na úzkoformátových kotoučových strojích ve flexotisku. 7
Ovládání elektronického zařízení CTP a procesu osvitu tiskových forem ve flexotisku. 7
Zhotovení a příprava tiskových forem, příprava tiskového stroje k tisku s využitím řídících datových souborů ve fázích zabarvení tisku a nastavení funkčních celků tiskového stroje. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na archových strojích. Tisk topografických, speciálních a atlasových map. Tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích (34-029-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2922 Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.D.2923 Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.D.3056 Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem, rastrových válců a tiskových barev na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.4036 Příprava a seřízení úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojů 3 Nutné
m16.B.1049 Dodržení normativu při tisku celé zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.6009 Dokončení tisku, předání zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.4040 Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje 3 Nutné
m16.B.2029 Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení, obsluha vyvolávací linky ve výrobě tiskových forem ve flexotisku 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0021 polygrafické materiály 3 Nutné
m16._.0025 flexografický tisk 3 Nutné
m16._.0026 tisk na velkoformátových strojích 3 Nutné
m16._.0027 základní funkce a údržba tiskařských strojů 3 Nutné
m16._.0028 systémy a technologie integrované polygrafické výroby 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 1
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.