Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102534

Pracovník vyšší soudní podatelny

Pracovník vyšší soudní podatelny zajišťuje činnosti spojené s příjmem elektronických a písemných podání došlých do organizace a zápisem nových návrhů na zahájení řízení.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přijímání elektronicky doručených podána nových podání písemných.
 • Identifikace podání s příslušným informačním systémem.
 • Zápis žalob, návrhů na výkon rozhodnutí nebo nařízení exekuce, obžalob, návrhů na potrestání do příslušných rejstříků a dalších evidenčních pomůcek.
 • Provádění lustrace nových návrhů.
 • Zapisování nových osob a jejich aktualizace v seznamu jmen.
 • Zapisování nových skutečností do tzv. evidenčních pomůcek.
 • Ověřování správnosti a platnosti elektronického podpisu a elektronických dokumentů.
 • Vedení příslušné dokumentace

CZ-ISCO

 • 33420 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
 • 3342 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti (CZ-ISCO 3342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 27 938 Kč 35 547 Kč 49 510 Kč
Středočeský kraj - - - 25 675 Kč 31 772 Kč 42 359 Kč
Jihočeský kraj - - - 27 182 Kč 32 163 Kč 40 002 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 165 Kč 34 705 Kč 38 392 Kč
Ústecký kraj 22 350 Kč 25 111 Kč 40 271 Kč 27 470 Kč 33 473 Kč 43 445 Kč
Liberecký kraj - - - 27 165 Kč 33 657 Kč 41 218 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 490 Kč 35 430 Kč 43 879 Kč
Pardubický kraj - - - 26 846 Kč 34 739 Kč 42 358 Kč
Kraj Vysočina - - - 27 534 Kč 34 625 Kč 43 993 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 968 Kč 35 888 Kč 46 993 Kč
Olomoucký kraj - - - 28 508 Kč 36 014 Kč 42 225 Kč
Zlínský kraj - - - 26 115 Kč 30 633 Kč 43 081 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 632 Kč 34 788 Kč 42 575 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 26 645 Kč 34 253 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti http://data.europa.eu/esco/isco/C3342

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecně právní činnost 6841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.B.4015 Používání aplikací a informačních systémů v oblasti soudnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.1002 Orientace v agendách soudců 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.4008 Přijímání elektronických podání a jejich prvotní zpracování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.4007 Identifikování a použití správné aplikace z oblasti soudnictví pro přiřazení podání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.3423 Ověřování správnosti a platnosti elektronického podpisu a elektronických dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42._.0001 soudnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0022 vnitřní a kancelářský řád v oblasti soudnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf