Typ JP ID
Specializace 102852

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů přijímá zakázky na dámské a pánské oděvní výrobky, provádí úpravy konstrukční dokumentace dle tělesných rozměrů nebo požadavků zákazníka.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Pracovník měřenkové výroby oděvů, Pracovník příjmu a výdeje zakázky
Nadřízené povolání: Oděvní technik
Příbuzné specializace: Oděvní technik střihač, Operátor oděvní výroby, Oděvní technik dispečer, Oděvní technik mistr, Oděvní technik technolog, Oděvní technik jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků.
 • Poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny a vhodnosti volby materiálu.
 • Vyhotovení technických nákresů a technických popisů oděvu.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka nebo výběr materiálu, kontrola materiálu, příprava dalších potřebných materiálů.
 • Zkoušení rozpracovaných a hotových oděvů, označování potřebných úprav dle postavy zákazníka a dle jeho požadavků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, výstupní kontrola.
 • Stanovení ceny zakázky, termínu dokončení a vyhotovení pokladního dokladu.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nakreslit technický nákres 7
Provést modelovou úpravu dle zvolené fazony 7
Provést zkoušku rozpracovaného oděvu, označit potřebné úpravy 7
Změřit základní a pomocné tělesné rozměry zákazníka 6
Vyplnit zakázkový list 6
Zhotovit konstrukční síť základního střihu 6
Posouzení charakteru materiálu a kontrola vad materiálu 6
Provést výstupní technickou kontrolu oděvu 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Oděvní technik 31-43-L/01
RVP Oděvnictví 31-43-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oděvnictví 3143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.D.3016 Kontrola kvality při zhotovování oděvů 3 Nutné
e22.D.7001 Konstruování střihů dílů a součástí oděvů 3 Nutné
e22.C.2017 Přijímání zakázek a měřenek na výrobu oděvů 4 Nutné
e22.D.1018 Modelování a úpravy základních střihů oděvů 4 Nutné
e22.D.1019 Zkoušení oděvů na postavě a označení vad padnutí 4 Nutné
e22.C.2018 Předávání zakázek a měřenek ve výrobě oděvů zákazníkům 4 Nutné
e22.D.1516 Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 4 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 Výhodné
e22._.0021 oděvní návrhářství 4 Výhodné
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 4 Nutné
e22._.0023 oděvní technologie 3 Výhodné
e22._.0025 průmyslové šití (činnosti šičky) 3 Výhodné
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a09 Plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.