Typ JP ID
Specializace 5217

Sklářský technik technolog

Sklářský technik technolog vypracovává ucelené části technologického postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Glass industry technologist, Výrobní technolog
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Příbuzné specializace: Sklářský technik technický manažer provozu, Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna, Sklářský technik dispečer, Sklářský technik mistr, Sklářský technik tavení, Sklářský technik normovač, Sklářský technik kontrolor jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výzkum materiálů.
 • Inovace výrobků.
 • Technologická příprava výroby forem.
 • Stanovování technologických postupů výroby.
 • Stanovování technických podmínek výroby a výrobních operací.
 • Výběr a specifikace vlastností a množství používaných materiálů.
 • Sledování dodržování technologických parametrů výroby.
 • Vedení požadované technologické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 35 136 Kč 58 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 499 Kč 38 191 Kč 55 889 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 226 Kč 35 788 Kč 56 521 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 834 Kč 39 036 Kč 57 597 Kč - - -
Ústecký kraj 20 480 Kč 27 953 Kč 49 367 Kč - - -
Liberecký kraj 25 456 Kč 39 878 Kč 60 052 Kč - - -
Královéhradecký kraj 15 967 Kč 34 249 Kč 49 778 Kč - - -
Pardubický kraj 21 809 Kč 29 356 Kč 50 196 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 300 Kč 37 526 Kč 58 629 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 799 Kč 30 266 Kč 47 142 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 295 Kč 33 613 Kč 47 817 Kč - - -
Zlínský kraj 23 890 Kč 35 255 Kč 54 263 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 603 Kč 30 761 Kč 42 152 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 34 280 Kč 33 635 Kč
31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 39 932 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné sklářské stroje a zařízení, omezený rozsah surovin, materiálů, nástrojů a přípravků ve standardní kvalitě. 7
Určování technologických postupů oprav a údržby strojů a strojních zařízení. 7
Určování výrobní technologie nebo výrobních postupů pro typově opakovanou výrobu (např. sériová výroba běžných nástrojů, přípravků, polotovarů a součástí, které se liší jen rozměry, tvarem a použitým materiálem). 7
Zpracování technické dokumentace a následné vypracování technologických postupů. 7
Inovace výrobků a výzkum materiálů. 7
Stanovování technologických postupů rutinních obslužných nebo manipulačních nebo nově zaváděných výrobních operací bez využívání složitějšího nebo řemeslného zařízení. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie silikátů 28-46-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba 2845M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba 2845L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sklářský technik technolog pro ruční výrobu užitkového skla (28-068-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 4 Nutné
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 4 Nutné
e61._.0099 ekonomika a řízení sklářské výroby 4 Výhodné
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 4 Nutné
e61._.0032 druhy skla 4 Nutné
e61._.0033 technologie tavby skloviny 4 Nutné
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 4 Nutné
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 4 Nutné
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 4 Nutné
e61._.0037 technologie výroby a zpracování skleněného vlákna 4 Nutné
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 4 Nutné
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 4 Nutné
e61.D.8210 Vedení technické dokumentace sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.3110 Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství 4 Nutné
e61.D.3410 Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích 4 Nutné
e61.D.4310 Provádění technických zkoušek ve sklářství 4 Nutné
e61.D.2110 Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro sklářskou výrobu 4 Nutné
e61.D.2310 Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.2410 Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro typově opakovanou sklářskou výrobu 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.