Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101729

Chemický technik plánovač

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky a stanovování technologických norem a časů.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Chemický technik
Příbuzné specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik mistr, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba dokumentace, plánů a kalkulací chemické výroby.
 • Spolupráce na tvorbě rozpočtů chemické výroby.
 • Zajištění a zpracování technických podkladů v oblasti plánu výroby (roční plán, klouzavé měsíční plány), controllingových zpráv, kalkulací, rozpočtů, plánu spotřeby surovin, plánu spotřeby obalů, kontrolní činnosti.
 • Spolupráce s technologickými pracovníky na stanovení normativní spotřeby pro kalkulace nových chemických výrobků.
 • Příprava předběžné kalkulace před zavedením nového výrobku.
 • Tvorba ekonomických podkladů pro obchodní strategii chemických produktů.
 • Spolupráce na zajištění a organizaci nákupu chemických surovin; na přípravě technologické dokumentace.
 • Zadávání změn stávajících norem výrobků, zadávání nových výrobků do informačního systému, případně rušení zavedených výrobků.
 • Zpracování operativních propočtů kalkulací při změnách cen vstupů na základě cenových prověrek.
 • Zpracování prognóz zásob a pohledávek.

CZ-ISCO

 • 43220 - Úředníci ve výrobě
 • 4322 - Úředníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci ve výrobě (CZ-ISCO 4322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 281 Kč 40 442 Kč 59 556 Kč - - -
Středočeský kraj 21 674 Kč 35 276 Kč 55 078 Kč - - -
Jihočeský kraj 16 085 Kč 36 417 Kč 54 425 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 975 Kč 39 905 Kč 61 838 Kč - - -
Karlovarský kraj 26 417 Kč 34 834 Kč 51 022 Kč - - -
Ústecký kraj 27 695 Kč 37 877 Kč 55 643 Kč - - -
Liberecký kraj 26 158 Kč 32 163 Kč 52 806 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 466 Kč 39 055 Kč 50 665 Kč - - -
Pardubický kraj 24 721 Kč 28 601 Kč 39 852 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 947 Kč 32 620 Kč 48 128 Kč - - -
Jihomoravský kraj 26 267 Kč 34 882 Kč 46 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 175 Kč 30 688 Kč 42 972 Kč - - -
Zlínský kraj 22 440 Kč 32 336 Kč 50 163 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 912 Kč 33 762 Kč 45 639 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4322 Úředníci ve výrobě 34 036 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4322 Úředníci ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C4322

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik plánovač / chemická technička plánovačka (28-035-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.6007 Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.8007 Evidování technických a ekonomických dat a ukazatelů průběhu a výsledků činnosti provozu v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2006 Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52.D.2032 Tvorba sborníků a systému norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.4005 Měření spotřeby práce, vypracovávání časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.5006 Tvorba podkladů pro úkolovou mzdu a zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.6005 Rozbory plnění výkonových norem v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.8008 Vedení dokumentace o spotřebě práce a času, o plnění výkonových norem v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.8022 Vypracovávání podkladů pro plánování, rozhodování a řízení chemické výroby, provádění výpočtů podle zadání a parametrů výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2035 Vypracovávání harmonogramů dodávek a logistických činností pro chemickou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.5000 Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů a činností v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32._.0003 principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0001 anorganická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0012 polymerová chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0099 ekonomika a řízení chemické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0097 legislativa související s chemickou výrobou 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i22._.0003 ekonomie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.