Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5131

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Dispečer provozu, Mechanical production controller
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a sestavení základních údajů pro stanovování výrobního programu.
 • Řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů příslušným vedoucím nebo ostatním zaměstnancům.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů a jiných ztrát.
 • Zajišťování odstranění výrobních poruch povoláním příslušných opravárenských skupin.
 • Zajišťování záchranných akcí při haváriích nebo živelných katastrofách v řízeném objektu, případně i mimo něj.
 • Vypracovávání příslušné dokumentace o průběhu pracovní směny.

CZ-ISCO

 • 31157 - Technici dispečeři strojírenské výroby
 • 3115 - Strojírenští technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 103 Kč 41 858 Kč 61 983 Kč - - -
Středočeský kraj 25 801 Kč 45 290 Kč 70 871 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 304 Kč 37 000 Kč 58 074 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 300 Kč 41 149 Kč 60 540 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 795 Kč 36 048 Kč 50 326 Kč - - -
Ústecký kraj 26 732 Kč 41 090 Kč 63 099 Kč - - -
Liberecký kraj 28 736 Kč 40 438 Kč 64 097 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 844 Kč 39 486 Kč 69 415 Kč - - -
Pardubický kraj 15 310 Kč 36 530 Kč 51 656 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 178 Kč 38 348 Kč 59 041 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 522 Kč 36 474 Kč 55 717 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 017 Kč 36 974 Kč 52 755 Kč - - -
Zlínský kraj 23 329 Kč 35 201 Kč 52 200 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 148 Kč 36 269 Kč 53 128 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3115 Strojírenští technici 38 948 Kč 37 124 Kč
31157 Technici dispečeři strojírenské výroby 35 845 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3115 Strojírenští technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.Z.1110 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností ve strojírenské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve strojírenské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.Z.1410 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích strojírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.Z.1510 Sestavování operativních plánů strojírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.Z.1910 Dispečerské řízení strojírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.8110 Vedení provozní dokumentace strojírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů strojírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.2210 Stanovování výrobních zařízení pro strojírenskou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0025 technologie slévárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e72._.0031 technologie kovářství a kovárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0032 technologie válcování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0033 technologie tažení kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0041 technologie obrábění kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.