Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102357

Šička kusových výrobků

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Šička textilních výrobků, Šička technické konfekce
Nadřízené povolání: Šička
Příbuzné specializace: Šička oděvních výrobků,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75330 - Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 81530 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů
 • 7533 - Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 8153 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7533)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 622 Kč 27 183 Kč 31 166 Kč
Středočeský kraj - - - 22 600 Kč 27 310 Kč 32 484 Kč
Liberecký kraj 20 962 Kč 31 908 Kč 45 898 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 826 Kč 20 594 Kč 27 183 Kč 20 970 Kč 23 915 Kč 28 459 Kč
Olomoucký kraj 18 725 Kč 21 877 Kč 27 664 Kč - - -

Obsluha šicích a vyšívacích strojů (CZ-ISCO 8153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 341 Kč 29 080 Kč 33 099 Kč - - -
Ústecký kraj 18 558 Kč 29 876 Kč 35 892 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7533 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 18 600 Kč 25 843 Kč
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů 27 720 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7533 Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7533

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Šití prádla 31-59-E/02
RVP Šití oděvů 31-59-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Šič/šička kusových výrobků (31-041-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.D.2001 Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.1005 Sešívání jednotlivých dílů a součástí kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.1905 Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.1003 Tvarování kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.3014 Kontrola kvality při zhotovování kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.4011 Seřizování šicích strojů při zhotovování kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.8011 Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22.D.6010 Nakládání s odpadem při zhotovování kusových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22._.0025 průmyslové šití (činnosti šičky) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.