Typ JP ID
Specializace 102357

Šička kusových výrobků

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Šička textilních výrobků, Šička technické konfekce
Nadřízené povolání: Šička
Příbuzné specializace: Šička oděvních výrobků,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75330 - Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 81530 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů
 • 7533 - Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 8153 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7533)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 232 Kč 22 859 Kč 25 951 Kč
Středočeský kraj - - - 17 270 Kč 22 344 Kč 26 461 Kč
Ústecký kraj 13 750 Kč 15 945 Kč 17 248 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 544 Kč 21 736 Kč 27 866 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 781 Kč 18 873 Kč 21 559 Kč - - -
Jihomoravský kraj - - - 16 321 Kč 16 771 Kč 22 772 Kč
Olomoucký kraj 13 676 Kč 16 269 Kč 23 897 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 12 821 Kč 17 626 Kč 24 236 Kč - - -

Obsluha šicích a vyšívacích strojů (CZ-ISCO 8153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 21 688 Kč 26 131 Kč 30 749 Kč - - -
Ústecký kraj 19 709 Kč 25 272 Kč 29 747 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7533 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 17 278 Kč 20 843 Kč
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů 25 917 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vyšití dírky na dírkovacím stroji 4
Naražení háku na speciálním stroji 4
Našití knoflíku na knoflíkovacím stroji 4
Výměna nití šicího stroje 3
Obnitkování dílů 2
Podehnutí a prošití okraje kusového výrobku 2
Sešívání jednotlivých dílů kusových výrobků 2
Podélné šití dlouhými švy 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Šití prádla 31-59-E/02
RVP Šití oděvů 31-59-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Šička kusových výrobků (31-041-E)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22._.0025 průmyslové šití (činnosti šičky) 2 Nutné
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 2 Výhodné
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 2 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.D.2001 Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování kusových výrobků 2 Nutné
e22.B.1005 Sešívání jednotlivých dílů a součástí kusových výrobků 2 Nutné
e22.B.1905 Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě kusových výrobků 2 Nutné
e22.A.1003 Tvarování kusových výrobků 2 Nutné
e22.D.3014 Kontrola kvality při zhotovování kusových výrobků 2 Nutné
e22.A.4011 Seřizování šicích strojů při zhotovování kusových výrobků 2 Nutné
e22.D.8011 Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce 2 Výhodné
f22.D.6010 Nakládání s odpadem při zhotovování kusových výrobků 2 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.