Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102465

Mechanik jízdních kol

Mechanik jízdních kol diagnostikuje závadu na jízdním kole, provádí opravy a seřízení všech skupin jízdních kol, včetně elektropohonu a elektrické výbavy jízdního kola. Provádí stavbu jízdního kola z jednotlivých komponentů, renovaci dílů i opravy rámů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Opravář jízdních kol
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Montáž nového jízdního kola z krabice a jeho předprodejní garanční a pozáruční servis.
 • Zjištění závady jízdního kola, určení její příčiny a oprava.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů jízdního kola.
 • Diagnostika závad na elektronické výbavě a elektropohonech jízdního kola včetně oprav a nastavení.
 • Identifikace závad pružících systémů, jejich nastavení, servis a opravy.
 • Servis a opravy hydraulických brzdových systémů.
 • Zapletení a centrování všech druhů výpletů jízdního kola.
 • Výměna pneumatik, duší a galusek.
 • Nastavení optimálního posedu uživatele jízdního kola.
 • Odstraňování drobných závad na laku rámu a vidlice jízdního kola.
 • Doporučení vhodného typu jízdního kola, komponentů, náhradních dílů zákazníkovi.
 • Stavba jízdního kola na zakázku.
 • Opravy sportovních potřeb (např. in-line brusle) a kočárků, vozíků.
 • Stavba a opravy rámů jízdního kola.

CZ-ISCO

 • 72340 - Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
 • 7234 - Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7234 Opraváři jízdních kol a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7234

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik/mechanička jízdních kol (23-069-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3061 Sestavení nového jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků z přepravního obalu a jeho příprava pro prodej 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3009 Určení závady jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků a navržení způsobu opravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4005 Provedení opravy jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků včetně seřízení a nastavení potřebných parametrů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6520 Diagnostika závad elektropohonu a elektronické výbavy jízdního kol, navržení způsobu opravy a nastavení potřebných parametrů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.2014 Výběr vhodného produktu dle požadavků a parametrů zákazníka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2011 Aplikace zásad uspořádání a vybavení servisní dílny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14._.0001 zbožíznalství obecně 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e72._.0041 technologie obrábění kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0081 technologie oprav a seřizování nemotorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0080 konstrukce nemotorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.