Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101563

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Metal Fashion Jewellery
Nadřízené povolání: Výrobce bižuterie
Příbuzné specializace: Výrobce skleněné bižuterie,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě kovové bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

CZ-ISCO

 • 81222 - Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
 • 82191 - Montážní dělníci výrobků z kovů
 • 82197 - Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů
 • 8122 - Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
 • 8219 - Montážní dělníci ostatních výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 8122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 139 Kč 30 444 Kč 40 304 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 053 Kč 31 029 Kč 42 705 Kč - - -
Ústecký kraj 22 973 Kč 29 724 Kč 39 437 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 620 Kč 27 624 Kč 43 554 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 807 Kč 29 218 Kč 36 067 Kč - - -
Zlínský kraj 24 697 Kč 32 868 Kč 43 983 Kč - - -

Montážní dělníci ostatních výrobků (CZ-ISCO 8219)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 098 Kč 26 481 Kč 42 959 Kč - - -
Středočeský kraj 21 461 Kč 40 021 Kč 55 691 Kč - - -
Plzeňský kraj 21 796 Kč 30 392 Kč 37 985 Kč - - -
Liberecký kraj 22 067 Kč 28 953 Kč 38 513 Kč - - -
Královéhradecký kraj 23 304 Kč 53 837 Kč 60 747 Kč - - -
Pardubický kraj 21 307 Kč 29 022 Kč 36 600 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 394 Kč 27 125 Kč 35 965 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 145 Kč 27 377 Kč 36 279 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 114 Kč 23 839 Kč 35 154 Kč - - -
Zlínský kraj 20 940 Kč 27 607 Kč 37 746 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 790 Kč 28 521 Kč 36 626 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 29 269 Kč -
8219 Montážní dělníci ostatních výrobků 28 542 Kč -
81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 28 719 Kč -
82191 Montážní dělníci výrobků z kovů 28 117 Kč -
82197 Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů 31 711 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8219 Montážní dělníci jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C8219

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů 28-63-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce bižuterie, bižuterní práce 2863H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce 2858H
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně kovové bižuterie (28-019-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.1150 Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2128 Volba postupu práce, technologických podmínek, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování kovové bižuterie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1170 Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2135 Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3114 Spojování jednotlivých dílů bižuterie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.B.1515 Obsluha zařízení a strojů při výrobě kovové bižuterie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72._.0036 pasířská technologie (kovy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0080 bižuterní materiály a polotovary, jejich vlastnosti 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0039 technologie zušlechťování polotovarů a výrobků ve výrobě bižuterie a svítidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0097 zbožíznalství polotovarů a výrobků ve výrobě bižuterie a svítidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0090 výkresová, výrobní a technologická dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.