Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102722

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů skleněných a plastových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Stavební sklenář
Nadřízené povolání: Montér stavebních konstrukcí
Příbuzné specializace: Montér betonových stavebních konstrukcí, Montér dřevěných stavebních konstrukcí, Montér kovových stavebních konstrukcí,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Osazování skleněných a plastových prvků podle projektové dokumentace.
 • Spojování dílců v konstrukcích lepením a svařováním.
 • Provádění oprav a obnovy skleněných a plastových konstrukcí.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

CZ-ISCO

 • 71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 766 Kč 33 600 Kč 46 768 Kč 22 825 Kč 27 781 Kč 36 906 Kč
Středočeský kraj 15 548 Kč 28 771 Kč 36 702 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 135 Kč 30 784 Kč 40 437 Kč 16 009 Kč 29 212 Kč 35 726 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 733 Kč 30 225 Kč 41 930 Kč
Karlovarský kraj 17 703 Kč 25 975 Kč 31 910 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 23 351 Kč 27 004 Kč 34 940 Kč
Pardubický kraj - - - 24 417 Kč 28 659 Kč 38 440 Kč
Jihomoravský kraj 16 161 Kč 24 178 Kč 36 708 Kč 22 632 Kč 27 196 Kč 35 980 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 595 Kč 27 761 Kč 34 743 Kč
Zlínský kraj - - - 22 095 Kč 25 862 Kč 32 682 Kč
Moravskoslezský kraj 16 277 Kč 28 478 Kč 38 551 Kč 20 695 Kč 25 510 Kč 34 283 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 28 309 Kč 27 753 Kč
71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 26 256 Kč 25 925 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7119 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklenář 36-62-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce 3662H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka skleněných a plastových stavebních konstrukcí (36-127-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha zdvihací pracovní plošiny odborná způsobilost podle ČSN ISO
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Podpěrná lešení podle ČSN EN 12812
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování plastů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Lepení plastů - zkouška podle TPG 927 05
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3048 Zasklívání střech, celoskleněných stěn a fasádních dílů tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním, případně neprůstřelným sklem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1053 Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení a manipulační techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1221 Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží skleněných a plastových stavebních konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1154 Montáž skleněných a plastových dílců a součástí do technologických celků dle technické dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1023 Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž skleněných a plastových konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1030 Manipulace se skleněnými a plastovými konstrukcemi a jejich částmi za použití mechanizačních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1355 Zaměřování a kontrola stavu stavby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1438 Provádění kontrolního měření a funkčních zkoušek stavebních konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0045 technologie zasklívání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e73._.0043 technologie lepení plastů a termoplastových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.