Typ JP ID
Specializace 101529

Pokladní

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pokladník v obchodě, Cashier, Booking clerk
Nadřízené povolání: Prodavač
Příbuzné specializace: Drogista,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Příjímání a vydávání peněz, zajišťování bezhotovostních plateb a vyhotovování pokladních dokladů.
 • Inventarizace zásob
 • Vyúčtování tžeb na pokladně

CZ-ISCO

 • 52303 - Pokladníci v prodejnách
 • 52301 - Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních
 • 5230 - Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (CZ-ISCO 5230)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 591 Kč 21 880 Kč 31 525 Kč 21 527 Kč 28 551 Kč 38 213 Kč
Středočeský kraj 14 583 Kč 21 977 Kč 30 846 Kč 21 069 Kč 25 888 Kč 32 276 Kč
Jihočeský kraj 17 704 Kč 21 091 Kč 28 594 Kč 19 275 Kč 24 657 Kč 30 880 Kč
Plzeňský kraj 16 464 Kč 22 820 Kč 32 301 Kč 20 419 Kč 24 814 Kč 32 055 Kč
Ústecký kraj 17 201 Kč 22 071 Kč 27 598 Kč 18 193 Kč 23 542 Kč 30 030 Kč
Liberecký kraj 16 740 Kč 21 568 Kč 27 731 Kč 18 707 Kč 24 384 Kč 28 345 Kč
Královéhradecký kraj - - - 20 728 Kč 25 619 Kč 30 292 Kč
Pardubický kraj 16 033 Kč 22 499 Kč 29 724 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 371 Kč 21 940 Kč 27 986 Kč 18 837 Kč 24 759 Kč 27 846 Kč
Jihomoravský kraj 16 822 Kč 22 813 Kč 30 982 Kč 18 792 Kč 24 412 Kč 30 978 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 498 Kč 27 302 Kč 31 007 Kč
Zlínský kraj 15 453 Kč 20 270 Kč 28 166 Kč 19 675 Kč 23 759 Kč 28 394 Kč
Moravskoslezský kraj 12 225 Kč 19 813 Kč 29 512 Kč 19 437 Kč 25 334 Kč 32 522 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 23 642 Kč 25 972 Kč
52301 Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních 25 907 Kč -
52303 Pokladníci v prodejnách 21 839 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Přijímání peněz, kontrola zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách zpravidla s využíváním čtecích zařízení kódů, výdej pokladních potvrzenek a vyúčtovávání tržeb v supermarketech. 5
Kontrola cen, převádění cen na cizí valuty, příjem peněz v cizích valutách a vydávání pokladních potvrzenek. 5
Vyřizování platby za zboží a služby pomocí elektronických platebních karet. 5
Přijímání peněz, kontrola zakoupeného zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách, vydávání pokladních potvrzenek a vyúčtování tržeb v prodejnách se samoobsluhou nebo ve sběrných pokladnách (obchodních domů). 4
Kontrola cen zakoupeného zboží, přijímání peněz včetně vyznačování na pokladnách a případný doplňkový prodej, vyúčtovávání tržeb a vydávání pokladních potvrzenek. 3
Vyhotovení pokladních dokladů a jejich kontrola. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost. 7
Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti. 6
Pokladní manipulace s peněžní hotovostí. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní škola 63-51-J/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pokladní (66-001-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0002 provoz maloobchodu 3 Nutné
h13._.0013 inventarizace 3 Nutné
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 3 Nutné
h14._.0001 zbožíznalství obecně 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.4011 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce 3 Nutné
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 Výhodné
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 Nutné
h13.C.3011 Společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery 3 Výhodné
h13.D.3011 Posuzování cen na pokladně získaných pomocí čtecích zařízení kódů zda odpovídají zakoupenému zboží 3 Výhodné
h13.A.6011 Příjem a výdej pokladních stvrzenek a dokladů za zboží a služby v pokladně obchodu 3 Výhodné
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 3 Nutné
h14.D.8011 Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně 3 Nutné
h13.D.8023 Inventarizace zboží a obalů v prodejně 3 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.