Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101529

Pokladní

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pokladník v obchodě, Cashier, Booking clerk
Nadřízené povolání: Prodavač
Příbuzné specializace: Drogista,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Příjímání a vydávání peněz, zajišťování bezhotovostních plateb a vyhotovování pokladních dokladů.
 • Inventarizace zásob
 • Vyúčtování tžeb na pokladně

CZ-ISCO

 • 52303 - Pokladníci v prodejnách
 • 52301 - Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních
 • 5230 - Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (CZ-ISCO 5230)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 258 Kč 26 228 Kč 34 675 Kč 25 808 Kč 32 719 Kč 42 015 Kč
Středočeský kraj 18 606 Kč 26 407 Kč 34 687 Kč 24 589 Kč 30 419 Kč 37 546 Kč
Jihočeský kraj 20 657 Kč 24 254 Kč 31 568 Kč 22 907 Kč 28 799 Kč 34 591 Kč
Plzeňský kraj 20 190 Kč 27 978 Kč 34 047 Kč 24 089 Kč 28 303 Kč 38 321 Kč
Karlovarský kraj 20 955 Kč 25 926 Kč 33 795 Kč - - -
Ústecký kraj 20 105 Kč 25 694 Kč 32 173 Kč 22 198 Kč 26 783 Kč 37 033 Kč
Liberecký kraj 19 264 Kč 26 163 Kč 31 782 Kč 20 659 Kč 28 642 Kč 31 826 Kč
Královéhradecký kraj 21 757 Kč 27 195 Kč 34 792 Kč 23 880 Kč 28 287 Kč 36 426 Kč
Pardubický kraj 19 568 Kč 26 475 Kč 34 143 Kč - - -
Kraj Vysočina 20 841 Kč 26 449 Kč 34 002 Kč 22 611 Kč 29 064 Kč 33 588 Kč
Jihomoravský kraj 19 471 Kč 24 998 Kč 32 772 Kč 23 816 Kč 28 789 Kč 35 204 Kč
Olomoucký kraj 17 824 Kč 23 257 Kč 32 814 Kč 22 642 Kč 30 268 Kč 35 934 Kč
Zlínský kraj 18 586 Kč 22 861 Kč 31 512 Kč 23 156 Kč 27 056 Kč 31 643 Kč
Moravskoslezský kraj 18 100 Kč 24 775 Kč 32 740 Kč 21 462 Kč 29 473 Kč 35 539 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 25 520 Kč 29 402 Kč
52301 Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních 26 948 Kč -
52303 Pokladníci v prodejnách 24 037 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek http://data.europa.eu/esco/isco/C5230

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní škola 63-51-J/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pokladní (66-001-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.4011 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3011 Společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.D.3011 Posuzování cen na pokladně získaných pomocí čtecích zařízení kódů zda odpovídají zakoupenému zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.A.6011 Příjem a výdej pokladních stvrzenek a dokladů za zboží a služby v pokladně obchodu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8011 Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8023 Inventarizace zboží a obalů v prodejně 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0002 provoz maloobchodu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0013 inventarizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.