Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5437

Dirigent

Dirigent řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebních a hudebně-dramatických děl.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: hudba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Muzikant, Kapelník, Primáš, Hudební dirigent, Conductor, Musician
Nadřízené povolání: Hudebník
Příbuzné specializace: Korepetitor, Hudebník sólista, Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny, Hudebník člen orchestru a souboru, Hudební režisér,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
 • Spolupráce s režiséry a choreografy při obsazování jednotlivých rolí hudebně-dramatických děl.
 • Umělecké vedení orchestrů, sólistů a sboru při zkouškách a představeních.
 • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.
 • Dramaturgie a tvorba umělecké koncepce hudebního tělesa.

CZ-ISCO

 • 26523 - Dirigenti, kapelníci, primáši
 • 2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Hudebníci, zpěváci a skladatelé (CZ-ISCO 2652)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 37 425 Kč 43 933 Kč 56 375 Kč
Jihomoravský kraj - - - 31 462 Kč 38 186 Kč 43 847 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 798 Kč 35 061 Kč 43 714 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé 30 648 Kč 38 153 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé http://data.europa.eu/esco/isco/C2652

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hudební umění 8201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv 8245N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv 8245M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru hudba 8244N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění 8247M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hudba 8244M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění 8247N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3013 Posuzování hry hudebníků a odhalování nedostatků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.3009 Dirigování hudebních děl s orchestrem (skupinou), sólisty a sbory 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2081 Tvorba umělecké koncepce hudebního tělesa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6005 Nastudování hudebních děl s hudebním tělesem (orchestrem, skupinou), sólisty a sbory 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2003 Spolupráce s režiséry a choreografy při obsazování rolí hudebně-dramatických děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0002 dirigentství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.