Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5451

Zpěvák člen sboru a souboru

Zpěvák člen sboru a souboru interpretuje sborové skladby a kolektivní částí (sborových partů) uměleckých děl.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: hudba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Zpěvačka sborová, Zpěvák sborový, Sborista, Sboristka, Sborák, Sboračka, Chorista, Choristka, Zpěvák souboru, Člen pěveckého sboru, Chorsänger, Corista, Singer, Chorister
Nadřízené povolání: Zpěvák
Příbuzné specializace: Hlasový pedagog, Sbormistr, Zpěvák sólista,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nastudování samostatných sborových skladeb a kolektivních částí (sborových partů) uměleckých děl podle pokynů vedoucích uměleckých pracovníků.
 • Interpretace menších sólových partů.
 • Interpretace při zkouškách, koncertech a představeních.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně cvičením.
 • Spolupráce s sbormistrem, dirigentů, příp. režisérem a choreografem.
 • Účast na koncertních vystoupeních.
 • Interpretace lidových písní ve folklórních souborech.

CZ-ISCO

 • 26521 - Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé
 • 2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Hudebníci, zpěváci a skladatelé (CZ-ISCO 2652)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 37 425 Kč 43 933 Kč 56 375 Kč
Jihomoravský kraj - - - 31 462 Kč 38 186 Kč 43 847 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 798 Kč 35 061 Kč 43 714 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé 30 648 Kč 38 153 Kč
26521 Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé - 37 020 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé http://data.europa.eu/esco/isco/C2652

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hudební umění 8201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv 8245M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění 8247N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hudba 8244M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění 8247M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru hudba 8244N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv 8245N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.F.3013 Ztvárnění rolí po stránce vokální i dramatické v operním, operetním a muzikálovém uměleckém díle 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.F.3012 Sborová pěvecká interpretace příslušného žánru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6012 Nastudování sborového zpěvu dle pokynů vedoucích uměleckých pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0003 zpěv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.