Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103491

Dřevařský konstruktér

Dřevařský konstruktér navrhuje konstrukční řešení nových výrobků či celých sestav a celků, inovuje stávající výrobky dřevařské výroby a zpracovává příslušnou konstrukční a výkresovou dokumentaci.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Návrhář výrobků, Wood designer, Furniture designer, Dřevařský technik konstruktér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské výrobky.
 • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projektové dokumentace.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů výrobků.
 • Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
 • Zpracovávání technických podmínek dřevařských výrobků, podkladů k jejich normalizaci, homologaci apod.
 • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání dřevařských výrobků.
 • Vypracovávání konstrukční dokumentace dřevařských a výrobků a jejich částí.
 • Vypracovávání technických podmínek pro testování dřevařských výrobků.
 • Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31192 - Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31192 Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech 40 324 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování dřeva 33-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování dřeva 3331N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dřevařství 3341R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru pozemní stavitelství 3641N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.7509 Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.7503 Samostatné konstrukční řešení dřevařských výrobků a jejich částí s využitím počítačové podpory 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.1026 Provádění technických výpočtů konstrukčních dílů v nábytkářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.7513 Zpracování konstrukčních řešení dřevařských výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.7514 Zpracování technických podmínek dřevařských výrobků, podkladů k jejich normalizaci, homologaci apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.7512 Vypracování technických popisů a návodů k používání dřevařských výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.7510 Vypracování konstrukční dokumentace dřevařských výrobků a jejich částí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.8502 Vedení konstrukční dokumentace dřevařských výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.7511 Vypracování technických podmínek pro testování dřevařských výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22._.0022 konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0022 pružnost a pevnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0021 statika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0099 ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0095 právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.